source: 2015/koodauskerho/AarreP/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 8419

Revision 8419, 10.8 KB checked in by tesatapa, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("originalhahmo");
18    Image kukkaKuva = LoadImage("ampujakukka");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("sydansydan");
20    Image vihuKuva = LoadImage("originalvihu");
21    Image KuolemaKuva = LoadImage("kuolema3");
22    Image AmpujaKuva = LoadImage("ampujahahmo");
23    Image pommiKuva = LoadImage("pommi");
24    Image[] animaatioKuvat = LoadImages("originalhahmo", "hahmosydan", "hahmosyosydan");
25    Image[] animaatioKuvat2 = LoadImages("originalhahmo", "originalhahmokävely1");
26    Image[] animaatioKuvat3 = LoadImages("originalvihu", "originalvihukavelee");
27    Image[] animaatioKuvat4 = LoadImages("originalvihu", "ammuttuvihu");
28    Image ammuttuvihuKuva = LoadImage("ammuttuvihu");
29    Image ammusKuva = LoadImage("ammushahmo");
30    Image rakettikukkaKuva = LoadImage("rakettikukka");
31    Image rakettihahmoKuva = LoadImage("rakettihahmo");
32    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
33
34    bool omistaaRakettirepun = false;
35
36    AssaultRifle pelaajan1Ase;
37
38    //...
39    public override void Begin()
40    {
41        Gravity = new Vector(0, -1000);
42
43        LuoKentta();
44        LisaaNappaimet();
45
46        Camera.Follow(pelaaja1);
47        Camera.ZoomFactor = 1.2;
48        Camera.StayInLevel = true;
49
50        MediaPlayer.Play("musa");
51        MediaPlayer.IsRepeating = true;
52    }
53
54    void LuoKentta()
55    {
56        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
57        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
58        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
59        kentta.SetTileMethod('N', lisaapelaaja1);
60        kentta.SetTileMethod('M', lisaapelaaja2);
61        kentta.SetTileMethod('v', LisaaVihu);
62        kentta.SetTileMethod('A', LisaaKukka);
63        kentta.SetTileMethod('r', LisaaRakettiKukka);
64        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
65        Level.CreateBorders();
66        Level.Background.CreateGradient(Color.Red, Color.MidnightBlue);
67    }
68
69    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
72        taso.Position = paikka;
73        taso.Color = Color.Green;
74        Add(taso);
75    }
76
77    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
81        tahti.Position = paikka;
82        tahti.Image = tahtiKuva;
83        tahti.Tag = "tahti";
84        Add(tahti);
85    }
86
87    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
88    {
89        ammus.Destroy();
90        if (kohde.Tag.ToString() == "vihu")
91        {
92            AmpuuVihun(kohde);
93        }
94    }
95
96    PlatformCharacter LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
97    {
98        PlatformCharacter pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 70);
99        pelaaja1.Position = paikka;
100        pelaaja1.Mass = 9.0;
101        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(animaatioKuvat2);
102        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 6;
103        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva);
104        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
105        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
106        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
107        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", TormaaVihuun);
108        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Kukka", TormaaKukkaan);
109        AddCollisionHandler(pelaaja1, "rakettiKukka", TormaaRakettiKukkaan);
110        Add(pelaaja1);
111        AddCollisionHandler(pelaaja1, "kuollut", TormaakuolleeseenPelaajaan);
112        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
113        return pelaaja1;
114    }
115    void lisaapelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
116    {
117        pelaaja1 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus);
118    }
119    void lisaapelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
120    {
121        pelaaja2 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus);
122    }
123    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
124    {
125        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(50, 70);
126        vihu.Position = paikka;
127        vihu.Mass = 9.0;
128        vihu.Image = vihuKuva;
129        vihu.Tag = "vihu";
130        Add(vihu);
131        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
132        tasoAivot.Speed = 100;
133        vihu.Brain = tasoAivot;
134        vihu.AnimWalk = new Animation(animaatioKuvat3);
135        vihu.AnimWalk.FPS = 6;
136        vihu.AnimIdle = new Animation(vihuKuva);
137    }
138
139    void LisaaKukka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
140    {
141        PhysicsObject kukka = new PhysicsObject(50, 70);
142        kukka.Position = paikka;
143        kukka.Mass = 9.0;
144        kukka.Image = kukkaKuva;
145        kukka.Tag = "Kukka";
146        Add(kukka);
147    }
148
149    void LisaaRakettiKukka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
150    {
151        PhysicsObject kukka = new PhysicsObject(50, 70);
152        kukka.Position = paikka;
153        kukka.Mass = 9.0;
154        kukka.Image = rakettikukkaKuva;
155        kukka.Tag = "rakettiKukka";
156        Add(kukka);
157    }
158    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
159    {
160        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaajan1Ase.AbsolutePosition).Normalize();
161        pelaajan1Ase.Angle = suunta.Angle;
162    }
163    void LisaaNappaimet()
164    {
165
166        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
167        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
168
169        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
170        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
171        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
172        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
173
174        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
175        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
176        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
177        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Down, Heitapommi, "heita", pelaaja2);
178
179        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
180
181        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
182        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
183        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
184
185        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
186    }
187
188    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
189    {
190        if ("kuollut" == hahmo.Tag.ToString()) return;
191        hahmo.Walk(nopeus);
192    }
193    void Hyppaa(PlatformCharacter rakettihahmo, double nopeus)
194    {
195        if ("kuollut" == rakettihahmo.Tag.ToString()) return;
196        rakettihahmo.ForceJump(nopeus);
197    }
198
199    void RakettiHyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
200    {
201        if ("kuollut" == hahmo.Tag.ToString()) return;
202        hahmo.Jump(nopeus);
203    }
204    void TormaakuolleeseenPelaajaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
205    {
206       
207            maaliAani.Play();
208            MessageDisplay.Add(" Pelastit kaverin!");
209        // tahti.Destroy();
210        // lisaapelaaja2(tahti.Position, 0, 0);
211        herata(tahti as PlatformCharacter);
212       
213    }
214
215    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
216    {
217        maaliAani.Play();
218        MessageDisplay.Add("Söit sydämen!");
219        tahti.Destroy();
220
221        if (omistaaRakettirepun == false)
222        {
223            Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat);
224            animaatio.FPS = 2;
225            pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
226        }
227        {
228            Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat2);
229            animaatio.FPS = 2;
230            pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
231        }
232
233    }
234
235    void AmpuuVihun(PhysicsObject vihu)
236    {
237        maaliAani.Play();
238        MessageDisplay.Add("ammuit vihun");
239        vihu.Destroy();
240
241        //Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat4);
242        //animaatio.FPS = 2;
243        //pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
244    }
245
246    void TormaaVihuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihu)
247    {
248        maaliAani.Play();
249        MessageDisplay.Add("kuolit *_*");
250        // hahmo.Destroy();
251        //
252        // PhysicsObject kuva = PhysicsObject.CreateStaticObject(70, 70);
253        // kuva.Position = hahmo.Position;
254        // kuva.Image = KuolemaKuva;
255        // Add(kuva);
256        Kuole(hahmo as PlatformCharacter);
257    }
258
259
260    void Kuole(PlatformCharacter hahmo)
261    {
262        hahmo.Image = KuolemaKuva;
263        hahmo.AnimIdle = new Animation(KuolemaKuva);
264        hahmo.Tag = "kuollut";
265    }
266
267    void herata (PlatformCharacter hahmo)
268    {
269        hahmo.Image = pelaajanKuva;
270        hahmo.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva);
271        hahmo.Tag = "pelaaja";
272    }
273
274
275    void TormaaKukkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kukka)
276    {
277       // hahmo.Image = AmpujaKuva;
278
279        //Ammusten määrä aluksi:
280        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 30;
281       
282        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
283        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
284
285
286        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase);
287        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella");
288    }
289    void TormaaRakettiKukkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject rakettikukka)
290    {
291        hahmo.Image = rakettihahmoKuva;
292        hahmo.Animation = new Animation(rakettihahmoKuva);
293        omistaaRakettirepun = true;
294
295    }
296    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
297    {
298        if ("kuollut" == pelaaja1.Tag.ToString()) return;
299        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
300       
301   
302
303        if (ammus != null)
304        {
305            ammus.Image = ammusKuva;
306            //ammus.Size *= 3;
307            //ammus.Image = ...
308            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
309        }
310    }
311    void Heitapommi(PlatformCharacter hahmo)
312    {
313        Grenade kranu = new Grenade(8.0);
314        kranu.Image = pommiKuva;
315        hahmo.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(40), 10000);
316
317        kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihu", vihurajahti);
318
319    }
320
321    void vihurajahti(IPhysicsObject vihu,Vector suunta)
322    {
323        vihu.Destroy();
324
325    }
326}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.