source: 2015/koodauskerho/AarreP/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 8411

Revision 8411, 9.8 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("originalhahmo");
18    Image kukkaKuva = LoadImage("ampujakukka");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("sydansydan");
20    Image vihuKuva = LoadImage("originalvihu");
21    Image KuolemaKuva = LoadImage("kuolema");
22    Image AmpujaKuva = LoadImage("ampujahahmo");
23    Image pommiKuva = LoadImage("pommi");
24    Image[] animaatioKuvat = LoadImages("originalhahmo", "hahmosydan","hahmosyosydan");
25    Image[] animaatioKuvat2 = LoadImages("originalhahmo","originalhahmokävely1");
26    Image[] animaatioKuvat3 = LoadImages("originalvihu", "originalvihukavelee");
27    Image[] animaatioKuvat4 = LoadImages("originalvihu", "ammuttuvihu");
28    Image ammuttuvihuKuva = LoadImage("ammuttuvihu");
29    Image ammusKuva = LoadImage("ammushahmo");
30    Image rakettikukkaKuva = LoadImage("rakettikukka");
31    Image rakettihahmoKuva = LoadImage("rakettihahmo");
32    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
33
34    bool omistaaRakettirepun = false;
35 
36        AssaultRifle pelaajan1Ase;
37
38            //...
39        public override void Begin()
40    {
41        Gravity = new Vector(0, -1000);
42
43        LuoKentta();
44        LisaaNappaimet();
45
46        Camera.Follow(pelaaja1);
47        Camera.ZoomFactor = 1.2;
48        Camera.StayInLevel = true;
49
50        MediaPlayer.Play("musa");
51        MediaPlayer.IsRepeating = true;
52    }
53
54    void LuoKentta()
55    {
56        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
57        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
58        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
59        kentta.SetTileMethod('N', lisaapelaaja1);
60        kentta.SetTileMethod('M', lisaapelaaja2);
61        kentta.SetTileMethod('v', LisaaVihu);
62        kentta.SetTileMethod('A', LisaaKukka);
63        kentta.SetTileMethod('r', LisaaRakettiKukka);
64        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
65        Level.CreateBorders();
66        Level.Background.CreateGradient(Color.Red, Color.MidnightBlue);
67    }
68
69    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
72        taso.Position = paikka;
73        taso.Color = Color.Green;
74        Add(taso);
75    }
76
77    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
81        tahti.Position = paikka;
82        tahti.Image = tahtiKuva;
83        tahti.Tag = "tahti";
84        Add(tahti);
85    }
86
87        void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
88    {
89        ammus.Destroy();
90        if (kohde.Tag.ToString() == "vihu")
91        {
92            AmpuuVihun(kohde);
93        }
94    }
95
96        PlatformCharacter LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
97    {
98        PlatformCharacter pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 70);
99        pelaaja1.Position = paikka;
100        pelaaja1.Mass = 9.0;
101        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(animaatioKuvat2);
102        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 6;
103        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva);
104        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
105        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
106        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", TormaaVihuun);
107        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Kukka", TormaaKukkaan);
108        AddCollisionHandler(pelaaja1, "rakettiKukka", TormaaRakettiKukkaan);
109        Add(pelaaja1);
110        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
111        return pelaaja1;
112    }
113    void lisaapelaaja1(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
114    {
115        pelaaja1 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus);
116    }
117    void lisaapelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
118    {
119        pelaaja2 = LisaaPelaaja(paikka, leveys, korkeus);
120    }
121    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
122    {
123        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(50, 70);
124        vihu.Position = paikka;
125        vihu.Mass = 9.0;
126        vihu.Image = vihuKuva;
127        vihu.Tag = "vihu";
128        Add(vihu);
129        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
130        tasoAivot.Speed = 100;
131        vihu.Brain = tasoAivot;
132        vihu.AnimWalk = new Animation(animaatioKuvat3);
133        vihu.AnimWalk.FPS = 6;
134        vihu.AnimIdle = new Animation(vihuKuva);
135    }
136
137    void LisaaKukka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
138    {
139        PhysicsObject kukka = new PhysicsObject(50, 70);
140        kukka.Position = paikka;
141        kukka.Mass = 9.0;
142        kukka.Image = kukkaKuva;
143        kukka.Tag = "Kukka";
144        Add(kukka);
145    }
146
147    void LisaaRakettiKukka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
148    {
149        PhysicsObject kukka = new PhysicsObject(50, 70);
150        kukka.Position = paikka;
151        kukka.Mass = 9.0;
152        kukka.Image = rakettikukkaKuva;
153        kukka.Tag = "rakettiKukka";
154        Add(kukka);
155    }
156    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
157    {
158        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaajan1Ase.AbsolutePosition).Normalize();
159        pelaajan1Ase.Angle = suunta.Angle;
160    }
161    void LisaaNappaimet()
162    {
163
164        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
165        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
166
167        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
168        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
169        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
170        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
171
172        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
173        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
174        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
175        Keyboard.Listen(Key.E, ButtonState.Down, Heitapommi, "heita", pelaaja2);
176
177        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
178
179        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
180        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
181        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
182
183        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
184    }
185
186    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
187    {
188        hahmo.Walk(nopeus);
189    }
190    void Hyppaa(PlatformCharacter rakettihahmo, double nopeus)
191    {
192        rakettihahmo.ForceJump(nopeus);
193    }
194
195    void RakettiHyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
196    {
197        hahmo.Jump(nopeus);
198    }
199
200    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
201    {
202        maaliAani.Play();
203        MessageDisplay.Add("Söit sydämen!");
204        tahti.Destroy();
205
206        if (omistaaRakettirepun==false)
207        {
208            Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat);
209            animaatio.FPS = 2;
210            pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
211        }
212        {
213            Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat2);
214            animaatio.FPS = 2;
215            pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
216        }
217
218    }
219 
220        void AmpuuVihun(PhysicsObject vihu)
221    {
222        maaliAani.Play();
223        MessageDisplay.Add("ammuit vihun");
224        vihu.Destroy();
225
226        //Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat4);
227        //animaatio.FPS = 2;
228        //pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
229    }
230
231    void TormaaVihuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihu)
232    {
233        maaliAani.Play();
234        MessageDisplay.Add("kuolit :(");
235        hahmo.Destroy();
236
237        PhysicsObject kuva = PhysicsObject.CreateStaticObject(500, 500);
238        kuva.Position = hahmo.Position;
239        kuva.Image = KuolemaKuva;
240        Add(kuva);
241    }
242    void TormaaKukkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kukka)
243    {
244       // hahmo.Image = AmpujaKuva;
245
246        //Ammusten määrä aluksi:
247        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 30;
248       
249        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
250        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
251
252
253        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase);
254        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella");
255    }
256    void TormaaRakettiKukkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject rakettikukka)
257    {
258        hahmo.Image = rakettihahmoKuva;
259        hahmo.Animation = new Animation(rakettihahmoKuva);
260        omistaaRakettirepun = true;
261
262    }
263    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
264    {
265        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
266       
267   
268
269        if (ammus != null)
270        {
271            ammus.Image = ammusKuva;
272            //ammus.Size *= 3;
273            //ammus.Image = ...
274            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
275        }
276    }
277    void Heitapommi(PlatformCharacter hahmo)
278    {
279        Grenade kranu = new Grenade(8.0);
280        kranu.Image = pommiKuva;
281        hahmo.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(40), 10000);
282
283        kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihu", vihurajahti);
284
285    }
286
287    void vihurajahti(IPhysicsObject vihu,Vector suunta)
288    {
289        vihu.Destroy();
290
291    }
292}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.