source: 2015/koodauskerho/AarreP/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1/Tasohyppelypeli1.cs @ 8400

Revision 8400, 9.1 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasohyppelypeli1 : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("originalhahmo");
18    Image kukkaKuva = LoadImage("ampujakukka");
19    Image tahtiKuva = LoadImage("sydansydan");
20    Image vihuKuva = LoadImage("originalvihu");
21    Image KuolemaKuva = LoadImage("kuolema");
22    Image AmpujaKuva = LoadImage("ampujahahmo");
23    Image pommiKuva = LoadImage("pommi");
24    Image[] animaatioKuvat = LoadImages("originalhahmo", "hahmosydan","hahmosyosydan");
25    Image[] animaatioKuvat2 = LoadImages("originalhahmo","originalhahmokävely1");
26    Image[] animaatioKuvat3 = LoadImages("originalvihu", "originalvihukavelee");
27    Image[] animaatioKuvat4 = LoadImages("originalvihu", "ammuttuvihu");
28    Image ammuttuvihuKuva = LoadImage("ammuttuvihu");
29    Image ammusKuva = LoadImage("ammushahmo");
30    Image rakettikukkaKuva = LoadImage("rakettikukka");
31    Image rakettihahmoKuva = LoadImage("rakettihahmo");
32    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
33
34    bool omistaaRakettirepun = false;
35 
36        AssaultRifle pelaajan1Ase;
37
38            //...
39        public override void Begin()
40    {
41        Gravity = new Vector(0, -1000);
42
43        LuoKentta();
44        LisaaNappaimet();
45
46        Camera.Follow(pelaaja1);
47        Camera.ZoomFactor = 1.2;
48        Camera.StayInLevel = true;
49
50        MediaPlayer.Play("musa");
51        MediaPlayer.IsRepeating = true;
52    }
53
54    void LuoKentta()
55    {
56        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
57        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
58        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
59        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
60        kentta.SetTileMethod('v', LisaaVihu);
61        kentta.SetTileMethod('A', LisaaKukka);
62        kentta.SetTileMethod('r', LisaaRakettiKukka);
63        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
64        Level.CreateBorders();
65        Level.Background.CreateGradient(Color.Red, Color.MidnightBlue);
66    }
67
68    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
69    {
70        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
71        taso.Position = paikka;
72        taso.Color = Color.Green;
73        Add(taso);
74    }
75
76    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
77    {
78        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
79        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
80        tahti.Position = paikka;
81        tahti.Image = tahtiKuva;
82        tahti.Tag = "tahti";
83        Add(tahti);
84    }
85
86        void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
87    {
88        ammus.Destroy();
89        if (kohde.Tag.ToString() == "vihu")
90        {
91            AmpuuVihun(kohde);
92        }
93    }
94
95        void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
96    {
97        pelaaja1 = new PlatformCharacter(50, 70);
98        pelaaja1.Position = paikka;
99        pelaaja1.Mass = 9.0;
100        pelaaja1.AnimWalk = new Animation(animaatioKuvat2);
101        pelaaja1.AnimWalk.FPS = 6;
102        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva);
103        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
105        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihu", TormaaVihuun);
106        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Kukka", TormaaKukkaan);
107        AddCollisionHandler(pelaaja1, "rakettiKukka", TormaaRakettiKukkaan);
108        Add(pelaaja1);
109        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(30, 10);
110
111    }
112    void LisaaVihu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
113    {
114        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(50, 70);
115        vihu.Position = paikka;
116        vihu.Mass = 9.0;
117        vihu.Image = vihuKuva;
118        vihu.Tag = "vihu";
119        Add(vihu);
120        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
121        tasoAivot.Speed = 100;
122        vihu.Brain = tasoAivot;
123        vihu.AnimWalk = new Animation(animaatioKuvat3);
124        vihu.AnimWalk.FPS = 6;
125        vihu.AnimIdle = new Animation(vihuKuva);
126    }
127
128    void LisaaKukka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
129    {
130        PhysicsObject kukka = new PhysicsObject(50, 70);
131        kukka.Position = paikka;
132        kukka.Mass = 9.0;
133        kukka.Image = kukkaKuva;
134        kukka.Tag = "Kukka";
135        Add(kukka);
136    }
137
138    void LisaaRakettiKukka(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
139    {
140        PhysicsObject kukka = new PhysicsObject(50, 70);
141        kukka.Position = paikka;
142        kukka.Mass = 9.0;
143        kukka.Image = rakettikukkaKuva;
144        kukka.Tag = "rakettiKukka";
145        Add(kukka);
146    }
147    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
148    {
149        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaajan1Ase.AbsolutePosition).Normalize();
150        pelaajan1Ase.Angle = suunta.Angle;
151    }
152    void LisaaNappaimet()
153    {
154
155        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
156        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
157
158        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
159        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
160        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
161        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
162        Keyboard.Listen(Key.M, ButtonState.Down, Heitapommi, "heita", pelaaja1);
163
164        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
165
166        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
167        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
168        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
169
170        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
171    }
172
173    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
174    {
175        hahmo.Walk(nopeus);
176    }
177    void Hyppaa(PlatformCharacter rakettihahmo, double nopeus)
178    {
179        rakettihahmo.ForceJump(nopeus);
180    }
181
182    void RakettiHyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
183    {
184        hahmo.Jump(nopeus);
185    }
186
187    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
188    {
189        maaliAani.Play();
190        MessageDisplay.Add("Söit sydämen!");
191        tahti.Destroy();
192
193        if (omistaaRakettirepun==false)
194        {
195            Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat);
196            animaatio.FPS = 2;
197            pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
198        }
199        {
200            Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat2);
201            animaatio.FPS = 2;
202            pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
203        }
204
205    }
206 
207        void AmpuuVihun(PhysicsObject vihu)
208    {
209        maaliAani.Play();
210        MessageDisplay.Add("ammuit vihun");
211        vihu.Destroy();
212
213        //Animation animaatio = new Animation(animaatioKuvat4);
214        //animaatio.FPS = 2;
215        //pelaaja1.PlayAnimation(animaatio);
216    }
217
218    void TormaaVihuun(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject vihu)
219    {
220        maaliAani.Play();
221        MessageDisplay.Add("kuolit :(");
222        hahmo.Destroy();
223
224        PhysicsObject kuva = PhysicsObject.CreateStaticObject(500, 500);
225        kuva.Position = hahmo.Position;
226        kuva.Image = KuolemaKuva;
227        Add(kuva);
228    }
229    void TormaaKukkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject kukka)
230    {
231       // hahmo.Image = AmpujaKuva;
232
233        //Ammusten määrä aluksi:
234        pelaajan1Ase.Ammo.Value = 30;
235       
236        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
237        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
238
239
240        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase);
241        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tähtää aseella");
242    }
243    void TormaaRakettiKukkaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject rakettikukka)
244    {
245        hahmo.Image = rakettihahmoKuva;
246        hahmo.Animation = new Animation(rakettihahmoKuva);
247        omistaaRakettirepun = true;
248
249    }
250    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
251    {
252        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
253       
254   
255
256        if (ammus != null)
257        {
258            ammus.Image = ammusKuva;
259            //ammus.Size *= 3;
260            //ammus.Image = ...
261            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
262        }
263    }
264    void Heitapommi(PlatformCharacter hahmo)
265    {
266        Grenade kranu = new Grenade(8.0);
267        kranu.Image = pommiKuva;
268        hahmo.Throw(kranu, Angle.FromDegrees(40), 10000);
269
270        kranu.Explosion.AddShockwaveHandler("vihu", vihurajahti);
271
272    }
273
274    void vihurajahti(IPhysicsObject vihu,Vector suunta)
275    {
276        vihu.Destroy();
277
278    }
279}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.