source: 2015/koodauskerho/AarniAR/StickmansGunFight/StickmansGunFight/StickmansGunFight/StickmansGunFight.cs @ 7083

Revision 7083, 7.4 KB checked in by empaheik, 4 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8using StickmansGunFightPelaaja;
9
10public class StickmansGunFight : PhysicsGame
11{
12    const double nopeus = 250;
13    const double hyppyNopeus = 750;
14    const int RUUDUN_KOKO = 40;
15
16    Pelaaja pelaaja1;
17    Pelaaja pelaaja2;
18
19    Image pelaajanKuva = LoadImage("StickmanAnew");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
21    Image pelaaja2Kuva = LoadImage("StickmanBnew");
22    Image[] pelaaja2RunKuvat = LoadImages("StickmanBnewrun1", "StickmanBnewrun2");
23    Image[] pelaaja1RunKuvat = LoadImages("StickmanAnewrun1", "StickmanAnewrun2");
24
25    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
26
27    public override void Begin()
28    {
29        Gravity = new Vector(0, -1000);
30
31       
32        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko",
33"Aloita peli", "Lopeta");
34        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
35        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
36
37        Add(alkuValikko);
38
39
40
41       
42
43        SmoothTextures = false;
44    }
45
46    void AloitaPeli()
47    {
48        LuoKentta();
49        LisaaNappaimet();
50        Camera.ZoomToLevel();
51    }
52
53    void LuoKentta()
54    {
55        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
56        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
57        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
58        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
59        kentta.SetTileMethod('B', LisaaPelaaja2);
60        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
61        Level.CreateBorders();
62        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
63    }
64
65    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
68        taso.Position = paikka;
69        taso.Color = Color.Gray;
70        Add(taso);
71    }
72
73    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
74    {
75        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
76        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
77        tahti.Position = paikka;
78        tahti.Image = tahtiKuva;
79        tahti.Tag = "tahti";
80        Add(tahti);
81    }
82
83    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
84    {
85        pelaaja1 = new Pelaaja(leveys, korkeus);
86        pelaaja1.Tag = "pelaaja1";
87        pelaaja1.Position = paikka;
88        pelaaja1.Mass = 4.0;
89        pelaaja1.AnimIdle = pelaajanKuva;
90        Animation pelaaja1Anim = new Animation(pelaaja1RunKuvat);
91        pelaaja1Anim.FPS = 8;
92        pelaaja1.AnimWalk = pelaaja1Anim;
93        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
94        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ammus", TormaaLuotiin);
95        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(1, 1);
96        //Ammusten määrä aluksi:
97        pelaaja1.Weapon.InfiniteAmmo = true;
98
99
100        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
101        pelaaja1.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
102        Add(pelaaja1);
103        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
104        elamaPalkki.X = Screen.Left + 150;
105        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20;
106        elamaPalkki.BindTo(pelaaja1.ElamaLaskuri);
107        Add(elamaPalkki);
108
109    }
110    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
111    {
112        pelaaja2 = new Pelaaja(leveys, korkeus);
113        pelaaja2.Tag = "pelaaja2";
114        pelaaja2.Position = paikka;
115        pelaaja2.Mass = 4.0;
116        pelaaja2.AnimIdle = pelaaja2Kuva;
117        Animation pelaaja2Anim = new Animation(pelaaja2RunKuvat);
118        pelaaja2Anim.FPS = 8;
119        pelaaja2.AnimWalk = pelaaja2Anim;
120        AddCollisionHandler(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen);
121        AddCollisionHandler(pelaaja2, "ammus", TormaaLuotiin);
122        pelaaja2.Weapon = new AssaultRifle(1, 1);
123        //Ammusten määrä aluksi:
124        pelaaja2.Weapon.InfiniteAmmo = true;
125
126        //Mitä tapahtuu kun ammus osuu johonkin?
127        pelaaja2.Weapon.ProjectileCollision = AmmusOsui;
128        Add(pelaaja2);
129        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(150, 20);
130        elamaPalkki.X = Screen.Right - 150;
131        elamaPalkki.Y = Screen.Top - 20;
132        elamaPalkki.BindTo(pelaaja2.ElamaLaskuri);
133        Add(elamaPalkki);
134    }
135
136    void LisaaNappaimet()
137    {
138        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
139        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
140        Keyboard.Listen(Key.Enter, ButtonState.Pressed, ResetGame, "Reset");
141
142        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
143        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
144        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
145        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "Pelaaja Ampuu", pelaaja1);
146
147        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "P2Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, -nopeus);
148        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "P2Liikkuu vasemmalle", pelaaja2, nopeus);
149        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja2 hyppää", pelaaja2, hyppyNopeus);
150        Keyboard.Listen(Key.NumPad0, ButtonState.Pressed, AmmuAseella, "P2 Ampuu", pelaaja2);
151
152        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
153
154        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
155        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
156        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
157
158        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
159    }
160
161    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
162    {
163        hahmo.Walk(nopeus);
164    }
165
166    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
167    {
168        hahmo.Jump(nopeus);
169    }
170
171    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
172    {
173        maaliAani.Play();
174        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
175        tahti.Destroy();
176    }
177
178    void TormaaLuotiin(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject ammus)
179    {
180        Pelaaja pelaaja = (Pelaaja)hahmo;
181        pelaaja.ElamaLaskuri.Value--;
182        if (pelaaja.ElamaLaskuri.Value <= 0)
183        {
184            hahmo.Destroy();
185            ((PlatformCharacter)hahmo).Weapon.Destroy();
186            Label tekstikentta = new Label("teksti");
187
188            if (hahmo.Tag.Equals("pelaaja2")) tekstikentta = new Label("Player 1 won!");
189            else tekstikentta = new Label("Player 2 won!");
190
191            tekstikentta.Position = Screen.Center;
192            Add(tekstikentta);
193        }
194    }
195    void AmmuAseella(PlatformCharacter pelaaja)
196    {
197        PhysicsObject ammus = pelaaja.Weapon.Shoot();
198
199        if (ammus != null)
200        {
201            //ammus.Size *= 3;
202            //ammus.Image = ...
203            //ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(2.0);
204
205            ammus.Tag = "ammus";
206
207        }
208
209    }
210    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject kohde)
211    {
212        ammus.Destroy();
213    }
214    void ResetGame()
215    {
216        ClearAll();
217        Begin();
218    }
219
220}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.