source: 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/LabyrinttiContent/kentta1.txt @ 7018

Revision 7018, 1.6 KB checked in by mivasata, 7 years ago (diff)

Uusi kenttä lisätty, mutta vielä ei pääse uuteen kenttään.

Line 
1333333333333333333333333333333333333333333333
23   3    4  3   3   3       3   3       3   3
33   3  4    3   3   3       3   3       3   3
43   3     4 3   3   3       3   3       3   3
53   3 4 3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
63   3   34  3   3   3   33333   3   3       3
73   3   3   3   3   3   3   3   3   3 444   3
83   34443  43   3   3   3   33333   3       3
93   34443   3   3   3   3           3   3   3
103   3   3 4 3   3   3   3           3 4 3   3
113   3   3   34443   3   3   33333   3   3   3
123   3   3    4  3   3   3   3   3   3   3   3
133   34  3  4    3   3   3   3   3   34  3   3
143 4     3   4  43   3   3   3   3   3   3   3
153     4 3   3   3   344433333   3   3   3   3
163  4    3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
173   33333  434443   3   3   3   3   3   33333
183   34443   3   3   3   3    4  33333   3   3
193   3 4  4  3   3   3   3 4     3   3   3   3
203   3   4   3   3  43   3     4 3       44  3
213 4 3 4     3   3   3   3  43   3       4   3
223   34443   3   3     4 3   3   3       4  43
233   33333   3   3  4    3   3  43   3   3   3
243       34443   3    4  344 3   3   33333 4 3
253       34443   3 4 3   3   34  3   3   3   3
263       3   3   3   3    4  3   3       34  3
273   3       3 4   4 3 4    43   4       3   3
283   3  4    3   4   3    4  3   4       3  43
293   3       3 4   4 3   3   3   4   3   3   3
303   3333333333333333333333333333333333333   3
313    44444444444444444444444444444444444    3
323    44444444444444444444444444444444444 5  3
333 N  44444444444444444444444444444444444    3
34333333333333333333333333333333333333333333333
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.