source: 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/LabyrinttiContent/kentta1.txt @ 6998

Revision 6998, 1.6 KB checked in by mivasata, 7 years ago (diff)

Tankki ampuu ja panokset tuhovat miinoja JA SEINIÄ. Tarkoitus, ettei seinät hajoa kun niihin ammutaan.

Line 
1333333333333333333333333333333333333333333333
23   3       3   3   3       3   3       3   3
33   3       3   3   3       3   3       3   3
43   3       3   3   3       3   3       3   3
53   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
63   3   3   3   3   3   33333   3   3   3   3
73   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
83   3   3   3   3   3   3   33333   3   3   3
93   3   3   3   3   3   3           3   3   3
103   3   3   3   3   3   3           3   3   3
113   3   3   3   3   3   3   33333   3   3   3
123   3   3       3   3   3   3   3   3   3   3
133   3   3       3   3   3   3   3   3   3   3
143       3       3   3   3   3   3   3   3   3
153       3   3   3   3   33333   3   3   3   3
163       3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
173   33333   3   3   3   3   3   3   3   3   3
183   34443   3   3   3   3       3   3   3   3
193   3 4  4  3   3   3   3       3   3   3   3
203   3   4   3   3   3   3       3   3   3   3
213   3 4     3   3   3   3   3   3   3   3   3
223   34443   3   3       3   3   3   3   3   3
233   33333   3   3       3   3   3   3   3   3
243       3   3   3       3   3   3   3   3   3
253       3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
263       3   3   3   3       3   3   3   3   3
273   3       3       3       3   3   3   3   3
283   3  4    3       3       3   3   3   3   3
293   3       3       3   3   3   3   3   3   3
303   3333333333333333333333333333333333333   3
313    44444444444444444444444444444444444    3
323    44444444444444444444444444444444444    3
333 N  44444444444444444444444444444444444    3
34333333333333333333333333333333333333333333333
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.