source: 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti/obj/x86/Debug/cachefile-{15692C82-E01C-4162-86C3-61CF42C88FB4}-targetpath.txt @ 6998

Revision 6998, 164 bytes checked in by mivasata, 7 years ago (diff)

Tankki ampuu ja panokset tuhovat miinoja JA SEINIÄ. Tarkoitus, ettei seinät hajoa kun niihin ammutaan.

Line 
1Content\maali.xnb
2Content\RajahdysAani.xnb
3Content\norsu.xnb
4Content\tahti.xnb
5Content\Rajahde.xnb
6Content\Miina.xnb
7Content\Tankki.xnb
8Content\kentta1.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.