source: 2015/30/ValtteriT/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti/Labyrintti.cs @ 6998

Revision 6998, 6.0 KB checked in by mivasata, 8 years ago (diff)

Tankki ampuu ja panokset tuhovat miinoja JA SEINIÄ. Tarkoitus, ettei seinät hajoa kun niihin ammutaan.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Labyrintti : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 3000;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    AssaultRifle pelaajan1Ase;
16
17    Image tankinKuva = LoadImage("Tankki");
18
19    PhysicsObject pelaaja1;
20    PhysicsObject CannonBall;
21   
22    SoundEffect RajahdysAani = LoadSoundEffect("RajahdysAani");
23
24    public override void Begin()
25    {
26        Gravity = new Vector(0, 0);
27
28        LuoKentta();
29        LisaaNappaimet();
30
31        Camera.Follow(pelaaja1);
32        Camera.ZoomFactor = 1.2;
33        Camera.StayInLevel = false;
34    }
35
36    void LuoKentta()
37    {
38        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
39        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
40        kentta.SetTileMethod('3', LisaaTaso2);
41        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
42        kentta.SetTileMethod('4', LisaaMiina);
43        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
44        Level.CreateBorders();
45        Level.Background.Color = Color.White;
46    }
47
48    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
49    {
50        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
51        taso.Position = paikka;
52        taso.Color = Color.Green;
53        Add(taso);
54    }
55
56    void LisaaTaso2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        taso.Position = paikka;
60        taso.Color = Color.Gray;
61        taso.IgnoresExplosions = true;
62        Add(taso);
63    }
64
65    void LisaaMiina(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        PhysicsObject Miina = PhysicsObject.CreateStaticObject(30, 30);
68        Miina.Size = new Vector(30, 30);
69        Miina.Position = paikka;
70        Miina.Color = Color.LightGray;
71        Miina.Tag = "Miina";
72        Add (Miina);
73    }
74
75    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
76    {
77        pelaaja1 = new PhysicsObject(20, 20);
78        pelaaja1.Position = paikka;
79        pelaaja1.Restitution = 0.5;
80        pelaaja1.Mass = 0.5;
81        pelaaja1.Image = tankinKuva;
82        pelaaja1.Tag = "tankki";
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, "Miina", TormaaMiinaan);
84
85        Add(pelaaja1);
86
87       
88        pelaajan1Ase = new AssaultRifle(60, 10);
89        pelaajan1Ase.IsVisible = false;
90        //pelaajan1Ase.CanHitOwner = true;
91        pelaajan1Ase.FireRate = 20.0;
92        pelaajan1Ase.Power.DefaultValue = 200;
93        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmusOsui;
94        pelaajan1Ase.X = 20.0;
95        //pelaajan1Ase.ProjectileCollision = CollisionHandler.DestroyTarget;
96        pelaajan1Ase.ProjectileCollision = AmmuitMiinan;
97
98        pelaaja1.Add(pelaajan1Ase);
99    }
100    void AmmusOsui(PhysicsObject ammus, PhysicsObject Miina)
101
102    {
103        //Miina.Destroy();
104        //ammus.Destroy();   
105    }
106
107    void LisaaNappaimet()
108    {
109        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
110        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
111
112        Mouse.ListenMovement(0.1, Tahtaa, "Tahtaa aseella");
113        IsMouseVisible = true;
114        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ammu", pelaajan1Ase);
115
116        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector (-nopeus, 0));
117        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector(nopeus, 0));
118        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu eteenpäin", pelaaja1, new Vector(0, nopeus));
119        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu taaksepäin", pelaaja1, new Vector(0, -nopeus));
120        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Up, Liikuta, "Ei liiku", pelaaja1, new Vector(0, 0));
121
122        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
123
124        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, new Vector (-nopeus, 0));
125        ControllerOne.Listen(Button.X, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, new Vector (nopeus, 0));
126        ControllerOne.Listen(Button.Y, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu eteenpäin", pelaaja1, new Vector (0, nopeus));
127        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu taaksepäin", pelaaja1, new Vector (0, -nopeus));
128
129        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
130    }
131
132    void Liikuta(PhysicsObject hahmo, Vector nopeus)
133    {
134        hahmo.Push(nopeus);
135    }
136
137    void EteenJaTaaksePain(PhysicsObject hahmo, double nopeus)
138    {
139        //hahmo.(nopeus);
140    }
141
142    void TormaaMiinaan(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject Miina)
143    {
144        MessageDisplay.Add("!");
145        Miina.Destroy();
146        Explosion rajahdys = new Explosion(50);
147        rajahdys.Position = Miina.Position;
148        rajahdys.Speed = 250.0;
149        rajahdys.Force = 65;
150        Add(rajahdys);
151    }
152
153    void AmmuitMiinan(PhysicsObject ammus, PhysicsObject Miina)
154    {
155        MessageDisplay.Add("Tuhosit miinan!");
156        Miina.Destroy();
157        ammus.Destroy();
158        Explosion rajahdys = new Explosion(50);
159        rajahdys.Position = Miina.Position;
160        rajahdys.Speed = 250.0;
161        rajahdys.Force = 65;
162        Add(rajahdys);
163    }
164
165    void Tahtaa(AnalogState hiirenLiike)
166    {
167        Vector suunta = (Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.AbsolutePosition).Normalize();
168        pelaaja1.Angle = suunta.Angle;
169    }
170
171    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
172    {
173    CannonBall = ase.Shoot();
174
175        if(CannonBall != null)
176        {
177        CannonBall.Size *= 2;
178            //ammus.Image = ?
179            CannonBall.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5.0);
180            CannonBall.Restitution = 1.0;
181        }
182    }
183
184
185
186
187
188
189}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.