source: 2015/30/SonjaH/Sopulit/Positiiviseksi/Positiiviseksi.cs @ 7085

Revision 7085, 925 bytes checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5
6public class Keskiluku
7{
8    public static void Main()
9    {
10        double luku = -7;
11        double lukuEiNegatiivisena = Itseisarvo(luku);
12        Console.WriteLine(lukuEiNegatiivisena);
13    }
14    /// <summary>
15    /// Aliohjelma muuttaa annetun kokonaisluvun positiiviseksi.
16    /// </summary>
17    /// <param name="luku">Annettu negatiivinen luku.</param>
18    /// <returns>Annettu luku positiivisena.</returns>
19    /// </example>
20    /// <pre name = "test" >
21    /// lukuEiNegaiivisena(-7) ~~~~ 7
22    /// lukuEiNegatiivisena(0) ~~~ 0
23    /// lukuEiNegatiivisena(10) ~~~ 10
24    /// </pre>
25    /// </example>
26
27    public static double Itseisarvo(double luku)
28    {
29       
30        if ((luku > 0))
31            return luku;
32
33        else
34            luku = luku * -1;
35        return luku;
36    }
37}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.