source: 2015/30/SonjaH/Sopulit/Demo6/Sopulit.cs @ 7085

Revision 7085, 2.2 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author vesal
7/// @version 15.10.2013
8/// <summary>
9/// Lasketaan yhden solun naapurit TYHMÄSTI
10/// </summary>
11public class Tauno62
12{
13    /// <summary>
14    /// Lasketaan yhden solun naapurit
15    /// </summary>
16    public static void Main()
17    {
18        int[,] alkuSukupolvi = {
19               { 1,0,1,1 },
20               { 0,1,1,0 },
21               { 1,0,0,0 },
22               { 1,0,0,1 }
23             };
24        int naapureita = LaskeNaapurit(alkuSukupolvi, 1, 2);
25        Console.WriteLine(naapureita);
26
27    }
28
29
30    /// <summary>
31    /// Laskee TYHMÄSTI VAIN paikan [1,2] naapurit.
32    /// Taulukossa oletetaan olevan vain 0 tai 1 arvoja
33    /// </summary>
34    /// <param name="sukupolvi">mistä taulukosta lasketaan</param>
35    /// <param name="iy">minkä rivin naapurit</param>
36    /// <param name="ix">minkä sarakkeen naapurit</param>
37    /// <returns></returns>
38    /// <example>
39    /// <pre name="test">
40    ///   int[,] alkuSukupolvi = {
41    ///              { 1,0,1,1 },
42    ///              { 0,1,1,0 },
43    ///              { 1,0,0,0 },
44    ///              { 1,0,0,1 }
45    ///            };
46    ///    Tauno62.LaskeNaapurit(alkuSukupolvi,1,2) === 3;
47    /// </pre>
48    /// </example>
49    public static int LaskeNaapurit(int[,] sukupolvi, int iy, int ix)
50    {
51        /// TODO: kirjoita tähän TYHMÄ vakioita käyttävät koodi, joka laskee
52        /// TODO: paikan [1,2] naapurit
53        int n = 0;
54        // Lisää n:ään kaikkien naapureiden määrä,
55        // eli monista ja muokkaa seuraavaa riviä
56        /* n += sukupolvi[0, 1];
57        n += sukupolvi[0, 2];
58        n += sukupolvi[1, 1];
59        n += sukupolvi[1, 2];
60        n += sukupolvi[2, 1];
61        n += sukupolvi[2, 2];
62        n += sukupolvi[3, 1];
63        n += sukupolvi[3, 2]; */
64        n += sukupolvi[iy - 1, ix - 1];
65        n += sukupolvi[iy - 1, ix];
66        n += sukupolvi[iy - 1, ix + 1];
67        n += sukupolvi[iy, ix - 1];
68        n += sukupolvi[iy, ix + 1];
69        n += sukupolvi[iy + 1, ix -1];
70        n += sukupolvi[iy + 1, ix];
71        n += sukupolvi[iy + 1, ix + 1];
72 
73
74        return n;
75    }
76
77}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.