source: 2015/30/SonjaH/Pong/PieninSuurin/PieninSuurin.cs @ 7085

Revision 7085, 2.1 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5
6public class SuurinJaPienin
7{
8    public static void Main()
9    {
10        int a = 5, b = 6, c = 3;
11        int suurin = Suurin(a, b, c);
12        int pienin = Pienin(a, b, c);
13        Console.WriteLine("Suurin luku on " + suurin);
14        Console.WriteLine("Pienin luku on " + pienin);
15       
16    }
17
18
19    /// <summary>
20    /// Aliohjelma tutkii, mikä annetuista
21    /// kolmesta kokonaisluvuista on pienin,
22    /// ja palauttaa sen.
23    /// </summary>
24    /// <param name="a">Eka luku</param>
25    /// <param name="b">Toka luku</param>
26    /// <param name="c">Kolmas luku</param>
27    /// <returns>Pienin luku kolmesta</returns>
28    /// <example>
29    /// <pre name="test">
30    /// SuurinJaPienin.Pienin(1, 2, 3) === 1;
31    /// SuurinJaPienin.Pienin(2, 1, 3) === 1;
32    /// SuurinJaPienin.Pienin(2, 3, 1) === 1;
33    /// SuurinJaPienin.Pienin(3, 3, 2) === 2;
34    /// SuurinJaPienin.Pienin(3, 3, 3) === 3;
35    /// </pre>
36    /// </example>
37
38    /// <summary>
39    /// Aliohjelma tutkii, mikä annetuista
40    /// kolmesta kokonaisluvuista on suurin,
41    /// ja palauttaa sen.
42    /// </summary>
43    /// <param name="a">Eka luku</param>
44    /// <param name="b">Toka luku</param>
45    /// <param name="c">Kolmas luku</param>
46    /// <returns>Suurin luku kolmesta</returns>
47    /// <example>
48    /// <pre name="test">
49    /// SuurinJaPienin.Suurin(3, 2, 1) === 3;
50    /// SuurinJaPienin.Suurin(2, 3, 1) === 3;
51    /// SuurinJaPienin.Suurin(2, 1, 3) === 3;
52    /// SuurinJaPienin.Suurin(4, 2, 4) === 4;
53    /// SuurinJaPienin.Suurin(1, 1, 1) === 1;
54    /// </pre>
55    /// </example>
56
57    public static int Suurin(int a, int b, int c)
58    {
59        int suurin = a;
60        if (b > suurin) suurin = b;
61        if (c > suurin) suurin = c;
62
63        return suurin;
64
65    }
66
67    public static int Pienin(int a, int b, int c)
68    {
69        int pienin = a;
70        if (b < pienin) pienin = b;
71        if (c < pienin) pienin = c;
72
73        return pienin;
74    }
75}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.