source: 2015/30/SonjaH/Demo9/YlosAlas/YlosAlas/YlosAlas.cs @ 10334

Revision 7085, 2.1 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using Jypeli;
2
3public class YlosAlas: PhysicsGame
4{
5    const double LAATIKON_KOKO = 80;
6    public override void Begin()
7    {
8        Level.Background.Color = Color.Black;
9        Vector piste = new Vector(0, 0);
10        PiirraPortaat(this, piste, 3, 2);
11        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(5, 5, Shape.Circle);
12        Add(pallo, 1);
13        pallo.Color = Color.Red;
14        Camera.ZoomToAllObjects(100);
15    }
16    /// <summary>
17    /// Aliohjelma piirtää ruutuun yhden neliön, jonka
18    /// sivun pituus on 80 ja vasemman alakulman koordinaatti p.
19    /// </summary>
20    /// <param name="peli">Peli, johon neliö piirretään</param>
21    /// <param name="p">Neliön vasemman alanurkan koordinaatti.</param>
22    /// <returns>Neliön oikean ylänurkan koordinaatti</returns>
23    public static Vector PiirraLaatikko(PhysicsGame peli, Vector p)
24    {
25        double s = LAATIKON_KOKO;
26        GameObject nelio = new GameObject(s, s, Shape.Rectangle);
27        nelio.Position = p + new Vector(40, 40);
28        peli.Add(nelio);
29        return nelio.Position + new Vector(40, 40);
30    }
31    /// <summary>
32    /// Aliohjelma piirtää ruutuun yhden neliön, jonka
33    /// sivun pituus on 80 ja vasemman yläkulman koordinaatti y.
34    /// </summary>
35    /// <param name="peli">Peli, johon neliö piirretään</param>
36    /// <param name="y">Neliön vasemman ylänurkan koordinaatti.</param>
37    /// <returns>Neliön oikean alanurkan koordinaatti</returns>
38    public static Vector PiirraLaatikkoAlas(PhysicsGame peli, Vector y)
39    {
40        double s = LAATIKON_KOKO;
41        GameObject nelio2 = new GameObject(s, s, Shape.Rectangle);
42        nelio2.Position = y - new Vector(-40, 40);
43        peli.Add(nelio2);
44        return nelio2.Position - new Vector(-40, 40);
45    }
46    private void PiirraPortaat(PhysicsGame peli, Vector s, int a, int b)
47    {
48
49        for (int i = 0; i < a; i++)
50        {
51            s = PiirraLaatikko(peli, s);
52        }
53        s -= new Vector(0, LAATIKON_KOKO);
54
55        for (int i = 0; i < b; i++)
56        {
57            s = PiirraLaatikkoAlas(peli, s);
58        }
59    }
60}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.