source: 2015/30/SonjaH/Demo9/PisteetYlos/PisteetYlos.cs @ 7085

Revision 7085, 1.1 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using Jypeli;
2
3public class Peli : PhysicsGame
4{
5    const double LAATIKON_KOKO = 80;
6
7    public override void Begin()
8    {
9        Level.Background.Color = Color.Black;
10        Vector piste = new Vector(0, 0);
11        piste = PiirraLaatikko(this, piste);
12        piste = PiirraLaatikko(this, piste);
13        piste = PiirraLaatikko(this, piste);
14        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(5, 5, Shape.Circle);
15        Add(pallo, 1);
16        pallo.Color = Color.Red;
17        Camera.ZoomToAllObjects(100);
18    }
19
20
21    /// <summary>
22    /// Aliohjelma piirtää ruutuun yhden neliön, jonka
23    /// sivun pituus on 80 ja vasemman alakulman koordinaatti p.
24    /// </summary>
25    /// <param name="peli">Peli, johon neliö piirretään</param>
26    /// <param name="p">Neliön vasemman alanurkan koordinaatti.</param>
27    /// <returns>Neliön oikean ylänurkan koordinaatti</returns>
28    public static ??? PiirraLaatikko(???)
29    {
30        double s = LAATIKON_KOKO;
31        GameObject nelio = new GameObject(s, s, Shape.Rectangle);
32        nelio.Position = ???
33        peli.Add(nelio);
34        ???
35    }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.