source: 2015/30/SonjaH/Demo9/Demo9/PisinNouseva.cs @ 7085

Revision 7085, 1.2 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2
3public class Taulukko
4{
5    public static void Main()
6    {
7        int[] taulukko = new int[] { 2, 3, 4, 1, 2, 0, 1, 2, 5, 5, 7 };
8        int jononPituus = PisinNouseva(taulukko);
9        Console.WriteLine("Pisimmän aidosti nousevan osajonon pituus on " + jononPituus);
10    }
11    /// <summary>
12    /// Palautetaan pisimmän aidosti nousevan osajonon pituus.
13    /// </summary>
14    /// /// <param name="luvut">lukukjonon luvut taulukossa</param>
15    /// <example>
16    /// <pre name="test">
17    ///    Taulukko.PisinNouseva(2,9,5,8,4,5,1,0) === 2;
18    ///    Taulukko.PisinNouseva(0,0,0,0,1,1,1,1) === 1;
19    ///    Taulukko.PisinNouseva(-1,-2,-3,-4,-5) === 1;
20    ///    Taulukko.PisinNouseva(1,2,3,4,5,7,5,) === 5;
21    /// </pre>
22    /// </example>
23    public static int PisinNouseva(int[] luvut)
24    {
25        if (luvut.Length == 0) return 0;
26        int pisin = 1;
27        int pituusNyt = 1; 
28        for (int i = 1; i < luvut.Length; i++)
29        {
30            if (luvut[i] > luvut[i - 1])
31            {
32                pituusNyt++;
33                if (pituusNyt > pisin) pisin = pituusNyt;
34            }
35            else pituusNyt = 1;
36        }
37        return pisin;
38    }
39}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.