source: 2015/30/SonjaH/Demo8/Vuodenajat3/Vuodenajat3.cs @ 7085

Revision 7085, 2.7 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2
3namespace Demo8
4{
5    /// @author  Vesa Lappalainen
6    /// @version 23.10.2011
7    /// <summary>
8    /// Aliohjelmia karkauspäiviin ja vuodenaikoihin
9    /// </summary>
10    public class Vuodet
11    {
12        /// <summary> Talvea tarkoittava merkkijono           </summary>
13        public const String TALVI = "talvi";
14        /// <summary> Kevättä tarkoittava merkkijono          </summary>
15        public const String KEVAT = "kevät";
16        /// <summary> Kesää tarkoittava merkkijono            </summary>
17        public const String KESA = "kesä";
18        /// <summary> Syksyä tarkoittava merkkiono            </summary>
19        public const String SYKSY = "syksy";
20        /// <summary> Virheellinen vuodenaika                 </summary>
21        public const String VIRHE = "";
22
23
24        /// <summary>
25        /// Tutkkitaan luokan aliohjelmien toimintaa
26        /// </summary>
27        public static void Main()
28        {
29            Console.WriteLine("Vuodenajat:");
30            for (int i = 0; i <= 13; i++)
31            {
32                Console.WriteLine("{0,2} {1}", i, Vuodenaika(i));
33            }
34        }
35
36
37        /// <summary>
38        /// Palautetaan kuukaden numeroa vastaava vuodenaika
39        /// </summary>
40        /// <param name="kk">kuukauden numero 1-12</param>
41        /// <returns>kuukautta vastaava vuodenaika</returns>
42        /// <example>
43        /// <pre name="test">
44        ///  Vuodet.Vuodenaika(0)  === "";
45        ///  Vuodet.Vuodenaika(1)  === "talvi";
46        ///  Vuodet.Vuodenaika(2)  === "talvi";
47        ///  Vuodet.Vuodenaika(3)  === "kevät";
48        ///  Vuodet.Vuodenaika(4)  === "kevät";
49        ///  Vuodet.Vuodenaika(5)  === "kevät";
50        ///  Vuodet.Vuodenaika(6)  === "kesä";
51        ///  Vuodet.Vuodenaika(7)  === "kesä";
52        ///  Vuodet.Vuodenaika(8)  === "kesä";
53        ///  Vuodet.Vuodenaika(9)  === "syksy";
54        ///  Vuodet.Vuodenaika(10) === "syksy";
55        ///  Vuodet.Vuodenaika(11) === "syksy";
56        ///  Vuodet.Vuodenaika(12) === "talvi";
57        ///  Vuodet.Vuodenaika(13) === "";
58        /// </pre>
59        /// </example>
60
61        public static string Vuodenaika(int kk)
62        {
63
64            string[] vuodenajat = { "talvi", "kevät", "kesä", "syksy" };
65
66            if ((kk == 12) || (kk == 1) || (kk == 2))
67                return vuodenajat[0];
68
69            if ((kk == 3) || (kk == 4) || (kk == 5))
70                return vuodenajat[1];
71
72            if((kk == 6) || (kk == 7) || (kk == 8))
73                return vuodenajat[2];
74
75            if ((kk == 9) || (kk == 10) || (kk == 11))
76                return vuodenajat[3];
77
78            else return "";
79
80
81
82
83
84
85        }
86    }
87}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.