source: 2015/30/SonjaH/Demo8/Demo8/Demo8.cs @ 7085

Revision 7085, 1.6 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2using System.Text;
3using System.Linq;
4using System.Collections.Generic;
5
6/// @author vesal
7/// @version 26.10.2013
8/// <summary>
9/// Lasketaan tietynlaisen osajonon pituus
10/// </summary>
11public class Tauno8
12{
13    /// <summary>
14    ///
15    /// </summary>
16    public static void Main()
17    {
18        int[] t = { 96, 73, 22, 46, 93, 72 };
19        int pituus = PisinYliRajan(t, 50);
20        Console.WriteLine(pituus);
21    }
22
23
24    /**
25     * Tutkitaan mikä on pisimmän osajonon pituus, jossa kaikki
26     * alkiot ovat suurempia kuin raja.
27     * Alla esim 1. esimerkissä jono 3,5,4 on tällainen osajono
28     * (="jonosta" otettu peräkkäisten numeroiden osa).
29     * @param taulu Tutkittava taulukko jonka luvut tulkitaan jonoksi
30     * @return pisimmän yli rajan sisältävän osajonon pituus
31     * @example
32     * <pre name="test">
33     *    Tauno8.PisinYliRajan(new int[]{ 96, 73, 23, 46, 93, 72 },50) === 2;
34     * </pre>
35     */
36    public static int PisinYliRajan(int[] t, int raja)
37    {
38
39        int ifRajanYli = 0;
40        int paras = 0;
41
42        for (int i = 0; i < t.Length; i++)
43        {
44            if (raja < t[i])
45            {
46                if (i != 0 && t[i - 1] > raja)
47                {
48                    ifRajanYli += 1;
49                    if (paras < ifRajanYli)
50                    {
51                        paras = ifRajanYli;
52                    }
53                }
54                else
55                {
56                    ifRajanYli = 0;
57                    ifRajanYli += 1;
58                } 
59            }
60        }
61        return paras;
62
63    }
64}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.