source: 2015/30/SonjaH/Demo8/ConsoleMain1/Vuodenajat.cs @ 7085

Revision 7085, 2.8 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2
3namespace Demo8
4{
5    /// @author  Vesa Lappalainen
6    /// @version 23.10.2011
7    /// <summary>
8    /// Aliohjelmia karkauspäiviin ja vuodenaikoihin
9    /// </summary>
10    public class Vuodet
11    {
12        /// <summary> Talvea tarkoittava merkkijono           </summary>
13        public const String TALVI = "talvi";
14        /// <summary> Kevättä tarkoittava merkkijono          </summary>
15        public const String KEVAT = "kevät";
16        /// <summary> Kesää tarkoittava merkkijono            </summary>
17        public const String KESA = "kesä";
18        /// <summary> Syksyä tarkoittava merkkiono            </summary>
19        public const String SYKSY = "syksy";
20        /// <summary> Virheellinen vuodenaika                 </summary>
21        public const String VIRHE = "";
22
23
24        /// <summary>
25        /// Tutkkitaan luokan aliohjelmien toimintaa
26        /// </summary>
27        public static void Main()
28        {
29            Console.WriteLine("Vuodenajat:");
30            for (int i = 0; i <= 13; i++)
31            {
32                Console.WriteLine("{0,2} {1}", i, VuodenaikaIf(i));
33            }
34        }
35
36
37        /// <summary>
38        /// Palautetaan kuukaden numeroa vastaava vuodenaika
39        /// </summary>
40        /// <param name="kk">kuukauden numero 1-12</param>
41        /// <returns>kuukautta vastaava vuodenaika</returns>
42        /// <example>
43        /// <pre name="test">
44        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(0)  === "";
45        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(1)  === "talvi";
46        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(2)  === "talvi";
47        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(3)  === "kevät";
48        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(4)  === "kevät";
49        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(5)  === "kevät";
50        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(6)  === "kesä";
51        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(7)  === "kesä";
52        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(8)  === "kesä";
53        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(9)  === "syksy";
54        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(10) === "syksy";
55        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(11) === "syksy";
56        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(12) === "talvi";
57        ///  Vuodet.VuodenaikaIf(13) === "";
58        /// </pre>
59        /// </example>
60
61        public static string VuodenaikaIf(int kk)
62        {
63            if (kk == 0 || kk == 13)
64            {
65                return "";
66            }
67
68            if (kk < 3 || kk == 12)
69            {
70                return "talvi";
71            }
72
73            if (kk > 2 && kk < 6)
74            {
75                return "kevät";
76            }
77
78            if (kk > 5 && kk < 9)
79            {
80                return "kesä";
81            }
82
83            if (kk > 8 && kk < 12)
84            {
85                return "syksy";
86            }
87
88            else return "";
89           
90
91        }
92
93    }
94}
95     
96       
97   
98   
99   
100
101       
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.