source: 2015/30/SonjaH/Demo5/Suurempi/Suurempi.cs @ 7085

Revision 7085, 3.3 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using DebugAliohjelmat;
6
7namespace DebugNayte
8{
9    /// <summary>
10    /// Tehtävä debuggausnäytettä varten.
11    ///
12    /// Debuggausnäyte sisältää kaksi osaa. Ensimmäisessä osassa on tarkoitus näyttää,
13    /// että muuttujien arvot osataan katsoa ja tarvittaessa muuttaa.
14    ///
15    /// Toisessa osassa katsotaan, että osataan käyttää ehdollisia keskeytyskohtia
16    /// (eng. conditional breakpoint).
17    ///
18    /// Tehtävä 1:
19    ///
20    ///   1. Aja ohjelma.
21    ///   2. Ohjelma tulostaa
22    ///       23
23    ///       Johan oli null taulukossa, mutta missä kohti???
24    ///   3. Tehtäväsi on saada debuggerilla ajamalla ja sen avulla muuttujia
25    ///      muuttamalla ohjelma tulostamaan
26    ///       100
27    ///       Johan oli null taulukossa, mutta missä kohti???
28    ///      Itse ohjelmakoodia ei saa muuttaa lainkaan, kaikki muutokset
29    ///      on tehtävä debuggauksen aikana näkyviin muuttujiin.       
30    ///
31    ///  Tehtävä 2:
32    ///   1. Pyydä ohjaajaa antamaan sinulle luku, ja vaihda se luvun
33    ///      100 tilalle rivillä: int koko = 100;
34    ///   2. Aloita ohjelman debuggaus. Nyt olisi tarkoituksena ohjelmaa MUUTTAMATTA
35    ///      saada selville, mikä on i:n arvo silloin, kun taulukossa oleva
36    ///      null-viite tulee vastaan.
37    ///
38    /// @author vesal
39    /// @version 24.10.2010
40    ///          12.10.2011 - C#-versio ~sailniir&viospelh
41    ///          18.10.2013 - mikkalle (LuoSanat erilliseen kirjastoon)
42    /// </summary>
43    public class DebugNayte
44    {
45
46
47        /// <summary>
48        /// Laskee merkkijonotaulukon alkioiden yhteispituuden
49        /// </summary>
50        /// <param name="sanat">taulukko</param>
51        /// <returns>yhteispituus</returns>
52        public static int SummaaPituudet(String[] sanat)
53        {
54            int summa = 0;
55            for (int i = 0; i < sanat.Length; i++)
56            {
57                int pituus = sanat[i].Length;
58                summa += pituus;
59            }
60            return summa;
61        }
62
63
64        /// <summary>
65        /// Tulostaa taulukon alkioiden summan
66        /// </summary>
67        /// <param name="taulukko">Taulukko</param>
68        public static void TulostaSumma(int[] taulukko)
69        {
70            int summa = 0;
71
72            for (int i = 0; i < taulukko.Length; i++)
73            {
74                summa += taulukko[i];
75            }
76
77            Console.WriteLine(summa);
78        }
79
80
81        /// <summary>
82        /// Luodaan kokonaislukutaulukko ja taulukollinen sanoja
83        /// </summary>
84        /// <param name="args">ei käytössä</param>
85        public static void Main(String[] args)
86        {
87            int[] luvut = { 3, 7, 8, 5 };
88            TulostaSumma(luvut);
89
90            int koko = 100;
91            String[] sanat;
92            sanat = Sananluoja.LuoSanat(koko);
93
94            try
95            {
96                int yhteispituus = SummaaPituudet(sanat);
97                Console.WriteLine(yhteispituus);
98            }
99            catch (Exception)
100            {
101                Console.WriteLine("Johan oli null taulukossa, mutta missä kohti???");
102            }
103        }
104    }
105}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.