source: 2015/30/SonjaH/Demo5/Jarjesta/Jarjesta.cs @ 7085

Revision 7085, 1.6 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2        using System.Collections.Generic;
3        using System.Linq;
4        using System.Text;
5       
6        namespace Debuggaus
7        {
8            /// <summary>
9            /// Harjoitellaan debuggerin käyttöä ja olioviitteitä.          /// </summary>
10            public class Jarjesta
11            {
12                /// <summary>
13                /// Järjestetään taulukon 2 ekaa lukua järjetykseen.
14                /// </summary>
15                /// <param name="numerot">Järjestettävä taulukko.</param>
16                public static void Jarjesta2(int[] numerot)
17                {
18                    if (numerot[0] < numerot[1]) return;
19       
20                    int t = numerot[0];
21                    numerot[0] = numerot[1];
22                    numerot[1] = t;
23                }
24       
25                /// <summary>
26                /// Vaihtaa, mutta ei toimi?
27                /// </summary>
28                /// <param name="a">1. luku</param>
29                /// <param name="b">2. luku</param>
30                public static void Jarjesta2(int a, int b)
31                {
32                    if (a<b) return;
33       
34                    int t = a;
35                    a = b;
36                    b = t;
37                }
38               
39                /// <summary>
40                /// Pääohjelmassa luodaan int-taulukko jossa 2 alkiota.
41                /// Kutsutaan järjestä-aliohjelmia.
42                /// </summary>
43                /// <param name="args"></param>
44                public static void Main(String[] args)
45                {
46                                  // 0   1
47                    int[] luvut = { 34, 21 };
48                    Console.WriteLine(luvut[0] + " " + luvut[1]);
49       
50                    Jarjesta2(luvut[0], luvut[1]);
51                    Console.WriteLine(luvut[0] + " " + luvut[1]);
52       
53                    Jarjesta2(luvut);
54                    Console.WriteLine(luvut[0] + " " + luvut[1]);
55                }
56            }
57        }
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.