source: 2015/30/SonjaH/Demo5/Demo5/Demo5.cs @ 7085

Revision 7085, 2.6 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2/// @author  Vesa Lappalainen
3/// @version 24.09.2011
4///
5/// <summary>
6/// Ohjelmassa harjoitellaan funktioiden tekoa.
7/// </summary>
8public class SuurinJaPienin
9{
10    /// <summary>
11    /// Kysytään käyttäjältä lukuja ja tulostetaan
12    /// niistä suurin ja pienin.
13    /// </summary>
14     public static void Main()
15        {
16            int[] luvut = new int[3];
17            Console.Write("Anna 1. kokonaisluku >");
18            luvut[0] = int.Parse(Console.ReadLine());
19            Console.Write("Anna 2. kokonaisluku >");
20            luvut[1] = int.Parse(Console.ReadLine());
21            Console.Write("Anna 3. kokonaisluku >");
22            luvut[2] = int.Parse(Console.ReadLine());
23
24            int suurin = Suurin(luvut);
25            int pienin = Pienin(luvut);
26
27            Console.WriteLine("Suurin luku on " + suurin);
28            Console.WriteLine("Pienin luku on " + pienin);
29        }
30
31
32    /// <summary>
33    /// Aliohjelma tutkii, mikä annetuista
34    /// kolmesta kokonaisluvuista on pienin,
35    /// ja palauttaa sen.
36    /// </summary>
37    /// <param name="a">Eka luku</param>
38    /// <param name="b">Toka luku</param>
39    /// <param name="c">Kolmas luku</param>
40    /// <returns>Pienin luku kolmesta</returns>
41    /// <example>
42    /// <pre name="test">
43    /// SuurinJaPienin.Pienin(1, 2, 3) === 1;
44    /// SuurinJaPienin.Pienin(2, 1, 3) === 1;
45    /// SuurinJaPienin.Pienin(2, 3, 1) === 1;
46    /// SuurinJaPienin.Pienin(3, 3, 2) === 2;
47    /// SuurinJaPienin.Pienin(3, 3, 3) === 3;
48    /// </pre>
49    /// </example>
50    public static int Pienin(int[] luvut)
51    {
52        int pienin = luvut[0];
53        if (luvut[1] < pienin) pienin = luvut[1];
54        if (luvut[2] < pienin) pienin = luvut[2];
55        return pienin;
56    }
57
58
59    /// <summary>
60    /// Aliohjelma tutkii, mikä annetuista
61    /// kolmesta kokonaisluvuista on suurin,
62    /// ja palauttaa sen.
63    /// </summary>
64    /// <param name="a">Eka luku</param>
65    /// <param name="b">Toka luku</param>
66    /// <param name="c">Kolmas luku</param>
67    /// <returns>Suurin luku kolmesta</returns>
68    /// <example>
69    /// <pre name="test">
70    /// SuurinJaPienin.Suurin(3, 2, 1) === 3;
71    /// SuurinJaPienin.Suurin(2, 3, 1) === 3;
72    /// SuurinJaPienin.Suurin(2, 1, 3) === 3;
73    /// SuurinJaPienin.Suurin(4, 2, 4) === 4;
74    /// SuurinJaPienin.Suurin(1, 1, 1) === 1;
75    /// </pre>
76    /// </example>
77    public static int Suurin(int[] luvut)
78    {
79        int suurin =  luvut[0];
80        if (luvut[1] > suurin) suurin = luvut[1];
81        if (luvut[1] > suurin) suurin = luvut [2];
82        return suurin;
83    }
84}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.