source: 2015/30/SonjaH/Demo5/Debuggaus3/Debuggaus3.cs @ 7085

Revision 7085, 1.5 KB checked in by soonhuot, 4 years ago (diff)

Uusi versio apinapelistä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5
6namespace Olioviitteita
7{
8    /// <summary>
9    /// Harjoitellaan olioviitteiden käyttöä.
10    /// </summary>
11    public class Olioviitteita
12    {
13        /// <summary>
14        /// Luodaan String-olio ja StringBuilder-olio, ja kutsutaan aliohjelmia
15        /// välittäen niille luodut oliot, ja katsotaan mitä tapahtuu.
16        /// </summary>
17        /// <param name="args"></param>
18        public static void Main(string[] args)
19        {
20            StringBuilder mj1 = new StringBuilder("Janne");
21            MuutaMerkkiSB(mj1);
22            Console.WriteLine(mj1); // Mitä tulostuu? Miksi??
23
24            String mj2 = "Janne";
25            MuutaMerkki(mj2);
26            Console.WriteLine(mj2); // Mitä tulostuu? Miksi??
27
28            Console.ReadKey();
29        }
30
31        /// <summary>
32        /// Lisätään annetun StringBuilder-merkkijonon perään sana.
33        /// </summary>
34        /// <param name="a">Annettu StringBuilder-merkkijono.</param>
35        public static void MuutaMerkkiSB(StringBuilder a)
36        {
37            a.Append(" Seppänen");
38        }
39
40        /// <summary>
41        /// Lisätään annetun String-merkkijonon perään sana.
42        /// </summary>
43        /// <param name="a">Annettu String-merkkijono.</param>
44        public static void MuutaMerkki(String a)
45        {
46            a = a + " Seppänen";
47        }
48    }
49}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.