source: 2015/30/SamuelL/jotain/jotain/jotain/jotain.cs @ 7029

Revision 7029, 14.7 KB checked in by misakana, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class jotain : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    AssaultRifle ase1;
17    bool ase1Flipattu = false;
18    bool otettuOsumaa = false;
19    IntMeter helat;
20
21    Image pelaajanKuva = LoadImage("pelaajakuva");
22    Image pelaajaputoaa = LoadImage("pelaajaputoaa");
23    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
24    Image Taustakuva = LoadImage("tausta 1");
25    Image kasvi1 = LoadImage("tausta - kasvi 1");
26    Image kasvi2 = LoadImage("tausta - kasvit 2");
27    Image taustaruoho = LoadImage("tausta ruoho");
28    Image tuli = LoadImage("tulikuva");
29    Image Pimeyskuva = LoadImage("pimeys");
30    Image valokuva = LoadImage("valokuva");
31    Image luolapaikka = LoadImage("luolapaikka");
32    Image Isokivi = LoadImage("kivi2");
33    Image pienikivi = LoadImage("kivi");
34    Image puu = LoadImage("puuu");
35    Image Asekuva = LoadImage("GUN");
36    Image Tähtäin = LoadImage("tähtäin");
37    Image[] Hirviökuvat = LoadImages("hirviö1", "hirviö2");
38    Image alienpesä = LoadImage("pesä");
39
40    int kenttänumero = 1;
41
42    Animation kävely;
43
44    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
45    SoundEffect TuliPalo = LoadSoundEffect("tuli");
46    SoundEffect pistolshot = LoadSoundEffect("PistolShot");
47    SoundEffect spooky = LoadSoundEffect("spooky");
48    SoundEffect alien = LoadSoundEffect("aline");
49
50    public override void Begin()
51    {
52        AloitaKentta();
53
54    }
55
56    void LuoKentta()
57    {
58        ase1Flipattu = false;
59        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta" + kenttänumero);
60        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
61        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
62        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
63        kentta.SetTileMethod('k', LisaaKasvi, kasvi1, 1);
64        kentta.SetTileMethod('K', LisaaKasvi, kasvi2, -1);
65        kentta.SetTileMethod('r', Lisaaruoho, taustaruoho, 1);
66        kentta.SetTileMethod('T', Lisaatuli);
67        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVaihto);
68        kentta.SetTileMethod('O', Lisaakivi, Isokivi, 1);
69        kentta.SetTileMethod('o', Lisaakivi, pienikivi, -1);
70        kentta.SetTileMethod('p', Lisaapuu, puu, 1);
71        kentta.SetTileMethod('L', Lisaapesä);
72        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
73        kentta.Optimize('#');
74        if (kenttänumero == 1)
75        {
76            Level.Background.Image = Taustakuva;
77        }
78        else if (kenttänumero == 2)
79        {
80            Level.Background.Image = luolapaikka;
81        }
82        Level.Background.FitToLevel();
83
84
85    }
86
87    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
88    {
89        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
90        taso.Position = paikka;
91        taso.IsVisible = true;
92        taso.Tag = "taso";
93        Add(taso);
94        taso.Color = Color.Black;
95    }
96    void LisaaKasvi(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva, int taso)
97    {
98        GameObject kasvi = new GameObject(leveys * 1.5, korkeus * 3);
99        kasvi.Position = paikka + new Vector(0, 0);
100        Add(kasvi, taso);
101        kasvi.Image = kuva;
102
103        GameObject valo = new GameObject(100, 100);
104        valo.Image = valokuva;
105        valo.Position = paikka;
106        valo.Y += 50;
107        Add(valo, 3);
108    }
109
110    void Lisaaruoho(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva, int taso)
111    {
112        GameObject ruoho = new GameObject(leveys, korkeus);
113        ruoho.Position = paikka + new Vector();
114        Add(ruoho, taso);
115        ruoho.Image = kuva;
116
117    }
118
119    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
120    {
121        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
122        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
123        tahti.Position = paikka;
124        tahti.Image = tahtiKuva;
125        tahti.Tag = "tahti";
126        Add(tahti);
127    }
128    void OtaOsumaa(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
129    {
130        if (!otettuOsumaa)
131        {
132            helat.Value--;
133            otettuOsumaa = true;
134        }
135        Timer.SingleShot(3, delegate { otettuOsumaa = false; });
136    }
137
138    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
139    {
140        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys * 1.5, korkeus * 1.5);
141        pelaaja1.Position = paikka;
142        pelaaja1.Mass = 4.0;
143        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
144        pelaaja1.Tag = "pelaaja1";
145        pelaaja1.CollisionIgnoreGroup = 3;
146        pelaaja1.AnimWalk = kävely;
147        pelaaja1.AnimIdle = new Animation(pelaajanKuva);
148        pelaaja1.AnimFall = new Animation(pelaajaputoaa);
149        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
150        Add(pelaaja1);
151        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vaihto", tormaavaihtoon);
152        AddCollisionHandler(pelaaja1, "hirviö", OtaOsumaa);
153
154        helat = new IntMeter(5, 0, 5);
155        helat.LowerLimit += delegate 
156        {
157            kenttänumero = 1;
158            AloitaKentta(); 
159        };
160
161        ProgressBar elamaPalkki = new ProgressBar(50, 10);
162        elamaPalkki.Y = 50;
163        elamaPalkki.BindTo(helat);
164        pelaaja1.Add(elamaPalkki);
165
166
167        GameObject pimeys = new GameObject(2700, 2700);
168        pimeys.IsVisible = true;
169        pimeys.Image = Pimeyskuva;
170        Add(pimeys, 2);
171        Timer ajastin = new Timer();
172        ajastin.Interval = 0.05;
173        ajastin.Timeout += delegate
174        {
175            pimeys.Position = pelaaja1.Position;
176        };
177        ajastin.Start();
178
179        ase1 = new AssaultRifle(Asekuva.Width, Asekuva.Height);
180        ase1.Image = Asekuva;
181        ase1.Size *= 0.1;
182        ase1.FireRate = 2.5;
183        ase1.Tag = "ase";
184        ase1.AttackSound = pistolshot;
185
186        Add(ase1);
187    }
188
189    void LisaaNappaimet()
190    {
191        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
192        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
193
194        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
195        Keyboard.Listen(Key.D, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
196        Keyboard.Listen(Key.W, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
197        Mouse.Listen(MouseButton.Left, ButtonState.Down, ammuaseella, "Liikkuu vasemmalle");
198
199
200        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
201
202        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
203        ControllerOne.Listen(Button.B, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
204        ControllerOne.Listen(Button.BigButton, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
205        Mouse.IsCursorVisible = false;
206
207
208
209        GameObject hiiri = new GameObject(Tähtäin);
210        hiiri.Size *= 0.1;
211        Add(hiiri, 3);
212       
213        Timer hiiriAjastin = new Timer();
214        hiiriAjastin.Interval = 0.01;
215        hiiriAjastin.Timeout += delegate
216        {
217            hiiri.Position = Mouse.PositionOnWorld;
218        };
219        hiiriAjastin.Start();
220
221        Mouse.ListenMovement(0.0, KaannetaanAsetta, "");
222
223        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
224    }
225    void KaannetaanAsetta(AnalogState hiirenTila)
226    {
227        Vector suunta = Mouse.PositionOnWorld - pelaaja1.Position;
228        ase1.Position = pelaaja1.Position + suunta.Normalize() * 30;
229        ase1.Angle = suunta.Angle;
230
231        double kulma = suunta.Angle.Degrees;
232       
233        if (kulma < 90 && kulma > -90)
234        {
235            if (ase1Flipattu)
236            {
237                ase1.FlipImage();
238                ase1Flipattu = false;
239            }
240        }
241        else
242        {
243            if (!ase1Flipattu)
244            {
245                ase1.FlipImage();
246                ase1Flipattu = true;
247            }
248        }
249
250    }
251
252    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
253    {
254        hahmo.Walk(nopeus);
255    }
256
257    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
258    {
259        hahmo.Jump(nopeus);
260    }
261
262    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
263    {
264        maaliAani.Play();
265        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
266        tahti.Destroy();
267    }
268
269    void Lisaatuli(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
270    {
271
272        Flame liekki = new Flame(tuli);
273        liekki.MinLifetime = 0.1;
274        liekki.MaxLifetime = 0.5;
275        liekki.MinScale = 10;
276        liekki.MaxScale = 30;
277        liekki.Position = paikka;
278        Add(liekki);
279
280        Timer ajastin = new Timer();
281        ajastin.Interval = 0.05;
282        ajastin.Timeout += delegate
283        {
284            liekki.Position = paikka + RandomGen.NextVector(0, 30);
285        };
286        ajastin.Start();
287    }
288
289    void LisaaVaihto(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
290    {
291        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
292        taso.Position = paikka;
293        taso.IsVisible = false;
294        Add(taso);
295        taso.Tag = "vaihto";
296    }
297    void VaihdaKenttaa()
298    {
299        kenttänumero++;
300        AloitaKentta();
301    }
302
303    void AloitaKentta()
304    {
305        ClearAll();       
306        kävely = LoadAnimation("pelaaja");
307        Gravity = new Vector(0, -1000);
308
309        LuoKentta();
310        LisaaNappaimet();
311
312        Camera.Follow(pelaaja1);
313        Camera.ZoomFactor = 1.2;
314        Camera.StayInLevel = true;
315
316        if (kenttänumero == 1)
317        {
318            MediaPlayer.Play("tuli");
319            MediaPlayer.IsRepeating = true;
320        }
321        else if (kenttänumero == 2)
322        {
323            MediaPlayer.Stop();
324            MediaPlayer.Play("spooky");
325            MediaPlayer.IsRepeating = true;
326        }
327    }
328    void tormaavaihtoon(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vaihto)
329    {
330        VaihdaKenttaa();
331
332
333
334    }
335    void Lisaakivi(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva, int taso)
336    {
337        GameObject Isokivi = new GameObject(leveys * 1, korkeus * 1);
338        Isokivi.Position = paikka + new Vector(0, 0);
339        Add(Isokivi, taso);
340        Isokivi.Image = kuva;
341
342    }
343    void Lisaapuu(Vector paikka, double leveys, double korkeus, Image kuva, int taso)
344    {
345        GameObject puu = new GameObject(leveys * 3, korkeus * 3);
346        puu.Position = paikka + new Vector(0, 0);
347        Add(puu, taso);
348        puu.Image = kuva;
349
350
351
352    }
353    void ammuaseella()
354    {
355        PhysicsObject ammus = ase1.Shoot();
356        Vector ampumispaikka = ase1.AbsolutePosition;
357
358        if (ammus != null)
359        {
360            ammus.Size *= 1.0;
361            ammus.Image = null;
362            ammus.Color = Color.Black;
363            ammus.Shape = Shape.Rectangle;
364            ammus.Position += ase1.AbsoluteAngle.GetVector() * 20;
365            ammus.MaximumLifetime = TimeSpan.FromSeconds(5);
366            ammus.Tag = "ammus";
367           
368            Timer ajastin = new Timer();
369            ajastin.Interval = 0.01;
370            ajastin.Timeout += delegate
371            {
372                GameObject vana = new GameObject(ammus.Width * 1.7, ammus.Height * 0.4);
373                vana.Angle = (ammus.Position - ampumispaikka).Angle;
374                vana.Color = Color.Black; //new Color(0, 0, 0, 128);
375                vana.Position = ammus.Position;
376                vana.FadeColorTo(Color.Transparent, 0.5);
377                vana.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(0.5);
378                Add(vana);
379            };
380            ajastin.Start();
381
382            AddCollisionHandler(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
383            {
384                ammus.Destroy();
385                ajastin.Stop();
386            });
387        }
388    }
389    void Lisaapesä(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
390    {
391        PhysicsObject pesä = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys*2, korkeus*1.5);
392        pesä.Position = paikka;
393        pesä.IsVisible = true;
394        pesä.Y -= korkeus*0.2;
395        pesä.Tag = "pesä";
396        pesä.IgnoresCollisionResponse = true;
397        Add(pesä);
398        pesä.Color = Color.Emerald;
399        pesä.Image = alienpesä;
400
401        Timer ajastin = new Timer();
402        ajastin.Interval = 8;
403        ajastin.Timeout += delegate
404        {
405            Lisäähirviö(paikka,leveys,korkeus);
406        };
407        ajastin.Start();
408
409        IntMeter elämät = new IntMeter(12);
410        AddCollisionHandler(pesä, "ammus", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
411        {
412            elämät.Value--;
413        });
414        elämät.LowerLimit += delegate
415        {
416            pesä.Destroy();
417            ajastin.Stop();
418            LisaaEfekti(pesä.Position);
419        };
420    }
421
422    void Lisäähirviö(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
423    {
424        PhysicsObject hirviö = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
425        hirviö.Animation = new Animation(Hirviökuvat);
426        hirviö.Animation.Start();
427        hirviö.Position = paikka;
428        hirviö.CanRotate = false;
429        hirviö.Tag = "hirviö";
430        Add(hirviö);
431
432        RandomMoverBrain satunnaisAivot = new RandomMoverBrain(100);
433        satunnaisAivot.WanderRadius = 200;
434        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja1");
435        seuraajanAivot.Speed = 80;                 // Millä nopeudella kohdetta seurataan
436        seuraajanAivot.DistanceFar = 270;           // Etäisyys jolla aletaan seurata kohdetta
437        seuraajanAivot.FarBrain = satunnaisAivot;
438        hirviö.Brain = seuraajanAivot;
439
440        IntMeter elämät = new IntMeter(3);
441        AddCollisionHandler(hirviö, "ammus", delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
442        {
443            elämät.Value--;
444        });
445        elämät.LowerLimit += delegate
446        {
447            hirviö.Destroy();
448            LisaaEfekti(hirviö.Position);
449            MediaPlayer.Play("alien");
450            MediaPlayer.IsRepeating = false;
451        };
452    }
453
454    void LisaaEfekti(Vector paikka)
455    {
456        for (int i = 0; i < 10; i++)
457        {
458            PhysicsObject pala = new PhysicsObject(10, 10);
459            //pala.Image = ...
460            pala.Color = Color.DarkGreen;
461            pala.FadeColorTo(Color.Transparent, 1.0);
462            pala.LifetimeLeft = TimeSpan.FromSeconds(1.0);
463            pala.CollisionIgnoreGroup = 3;
464            pala.Position = paikka;
465            pala.Hit(RandomGen.NextVector(50, 200));
466            Add(pala);
467        }
468    }
469
470}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.