source: 2015/30/JuliaN/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa/Hajottaa.cs @ 6891

Revision 6891, 4.6 KB checked in by jupipana, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Hajottaa : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 600;
12    const double hyppyNopeus = 850;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image piikkiKuva = LoadImage("Piikki");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("Hiirus");
19    Image hahmoKuva = LoadImage("Sneik");
20    Image tasoKuva = LoadImage("Gradient");
21    Image taustaKuva = LoadImage("FireGradient");
22    Image maaliKuva = LoadImage("Maalii");
23
24
25
26    public override void Begin()
27    {
28        AloitaPeli();
29    }
30
31    void AloitaPeli()
32    {
33        ClearAll();
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38
39        Camera.Follow(pelaaja1);
40        Camera.ZoomFactor = 1.2;
41        Camera.StayInLevel = true;
42    }
43
44    void LuoKentta()
45    {
46        ColorTileMap kentta = ColorTileMap.FromLevelAsset("FinalKentta2");
47        kentta.SetTileMethod(Color.Black, LisaaTaso);
48        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FF00DC"), LisaaTahti);
49        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("4CFF00"), LisaaPelaaja);
50        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("FFD800"), LisaaPiikki);
51        kentta.SetTileMethod(Color.FromHexCode("0026FF"), LisaaMaali);
52        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
53        Level.CreateBorders();
54        Level.Background.Color = Color.Black;
55        Level.Background.Image = taustaKuva;
56        Level.Background.TileToLevel();
57    }
58
59    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
60    {
61        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
62        taso.Position = paikka;
63        taso.Color = Color.Green;
64        taso.Image = tasoKuva;
65        Add(taso);
66    }
67
68    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
69    {
70        PhysicsObject maali = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
71        maali.Tag = "maali";
72        maali.Image = maaliKuva;
73        maali.Position = paikka;
74        Add(maali);
75    }
76
77    void LisaaPiikki(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        PhysicsObject piikki = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
80        piikki.Color = Color.Blue;
81        piikki.Tag = "pahis";
82        piikki.Image = piikkiKuva;
83        piikki.Position = paikka;
84        Add(piikki);
85    }
86
87    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
88    {
89        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
90        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
91        tahti.Position = paikka;
92        tahti.Image = tahtiKuva;
93        tahti.Tag = "tahti";
94        Add(tahti);
95    }
96
97    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
98    {
99        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
100        pelaaja1.Position = paikka;
101        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
102        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", PelaajaOsuu);
103        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", CollisionHandler.PlaySound("Eating"));
104        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", CollisionHandler.PlaySound("Hmm"));
105        pelaaja1.Image = hahmoKuva;
106        pelaaja1.Tag = "hahmo";
107        Add(pelaaja1);
108    }
109
110    void LisaaNappaimet()
111    {
112        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
113        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
114
115        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
116        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
117        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
118    }
119
120    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
121    {
122        hahmo.Walk(nopeus);
123    }
124
125    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
126    {
127        hahmo.Jump(nopeus);
128    }
129
130    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
131    {
132        MessageDisplay.Add("Söit hiirun!");
133        tahti.Destroy();
134    }
135
136    void LuoVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
137    {
138        PhysicsObject vihollinen = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
139        vihollinen.Position = paikka;
140        Add(vihollinen);
141    }
142
143    void PelaajaOsuu(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject kohde)
144    {
145        AloitaPeli();
146        MessageDisplay.Add("Sinusta tehtiin käsilaukku");
147    }
148}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.