source: 2015/30/JouniP/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki/TasoloikkaesimerkkiContent/kentta1.txt @ 6947

Revision 6947, 408 bytes checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)

tasoloikkaesimerkkiä aloitettu. Pelissä on vihollinen.

Line 
1.........*............
2.........##...........
3......................
4.......*....*.........
5.......##..##.........
6......................
7.....*........*.......
8.....##..##..##.......
9......................
10...*....*..*....*.....
11...##..##..##..##.....
12......................
13.*....*.......*...*...
14.##..##..##..##..##...
15......................
16.....p#.N.............
17######################
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.