source: 2015/30/JouniP/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki.cs @ 6948

Revision 6948, 4.4 KB checked in by jotapoti, 6 years ago (diff)

Kenttä alkaa alusta, kun pelaaja kuolee.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasoloikkaesimerkki : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image vihollisenKuva = LoadImage("tasoloikkapahis");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Window.Width = 800;
26        Window.Height = 600;
27
28        AloitaKenttaAlusta();
29    }
30
31    void AloitaKenttaAlusta()
32    {
33        ClearAll();
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38
39        Camera.Follow(pelaaja1);
40        Camera.ZoomFactor = 1.2;
41        Camera.StayInLevel = true;
42    }
43
44    void LuoKentta()
45    {
46        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
47        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
48        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
49        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
50        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPahis);
51        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
52        Level.CreateBorders();
53        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
54    }
55
56    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
59        taso.Position = paikka;
60        taso.Color = Color.Blue;
61        Add(taso);
62    }
63
64    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
65    {
66        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
67        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
68        tahti.Position = paikka;
69        tahti.Image = tahtiKuva;
70        tahti.Tag = "tahti";
71        Add(tahti);
72    }
73
74    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
75    {
76        PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
77        vihollinen.Position = paikka;
78        vihollinen.Color = Color.Yellow;
79        vihollinen.Tag = "pahis";
80        vihollinen.Image = vihollisenKuva;
81        Add(vihollinen);
82    }
83
84    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
85    {
86        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
87        pelaaja1.Position = paikka;
88        pelaaja1.Mass = 4.0;
89        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
90        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
91        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaPahikseen);
92        Add(pelaaja1);
93    }
94
95    void LisaaNappaimet()
96    {
97        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
98        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
99
100        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
101        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
102        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
103
104        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
105
106        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
107        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
108        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
109
110        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
111    }
112
113    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
114    {
115        hahmo.Walk(nopeus);
116    }
117
118    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
119    {
120        hahmo.Jump(nopeus);
121    }
122
123    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
124    {
125        maaliAani.Play();
126        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
127        tahti.Destroy();
128    }
129
130    void TormaaPahikseen(PhysicsObject pelaajahahmo, PhysicsObject vihu)
131    {
132        MessageDisplay.Add("Törmäsit pahikseen. Auts!");
133        pelaajahahmo.Destroy();
134        Timer.SingleShot(2.0, AloitaKenttaAlusta);
135        //AloitaKenttaAlusta();
136    }
137}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.