source: 2015/30/JouniP/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki/Tasoloikkaesimerkki.cs @ 6947

Revision 6947, 3.9 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

tasoloikkaesimerkkiä aloitettu. Pelissä on vihollinen.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Tasoloikkaesimerkki : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("norsu");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image vihollisenKuva = LoadImage("tasoloikkapahis");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22
23    public override void Begin()
24    {
25        Window.Width = 800;
26        Window.Height = 600;
27
28        Gravity = new Vector(0, -1000);
29
30        LuoKentta();
31        LisaaNappaimet();
32
33        Camera.Follow(pelaaja1);
34        Camera.ZoomFactor = 1.2;
35        Camera.StayInLevel = true;
36    }
37
38    void LuoKentta()
39    {
40        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
41        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
42        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
43        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
44        kentta.SetTileMethod('p', LisaaPahis);
45        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
46        Level.CreateBorders();
47        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
48    }
49
50    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
51    {
52        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
53        taso.Position = paikka;
54        taso.Color = Color.Blue;
55        Add(taso);
56    }
57
58    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
59    {
60        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
61        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
62        tahti.Position = paikka;
63        tahti.Image = tahtiKuva;
64        tahti.Tag = "tahti";
65        Add(tahti);
66    }
67
68    void LisaaPahis(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
69    {
70        PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
71        vihollinen.Position = paikka;
72        vihollinen.Color = Color.Yellow;
73        vihollinen.Image = vihollisenKuva;
74        Add(vihollinen);
75    }
76
77    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
78    {
79        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
80        pelaaja1.Position = paikka;
81        pelaaja1.Mass = 4.0;
82        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
83        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
84        Add(pelaaja1);
85    }
86
87    void LisaaNappaimet()
88    {
89        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
90        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
91
92        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
93        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
94        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
95
96        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
97
98        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
99        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
100        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
101
102        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
103    }
104
105    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
106    {
107        hahmo.Walk(nopeus);
108    }
109
110    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
111    {
112        hahmo.Jump(nopeus);
113    }
114
115    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
116    {
117        maaliAani.Play();
118        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
119        tahti.Destroy();
120    }
121}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.