source: 2015/30/JouniP/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/bin/x86/Debug/Jypeli.xml @ 6882

Revision 6827, 700.6 KB checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)

Pallopeliä aloitettu: aliohjelmalla voi luoda eri paikkoihin, eri värisiä ja eri kokoisia palloja.

HTML preview not available, since the file size exceeds 262144 bytes. Try downloading the file instead.

Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.