source: 2015/30/JouniP/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli.cs @ 6884

Revision 6884, 2.0 KB checked in by jotapoti, 4 years ago (diff)

palloja luodaan 50kpl, pallon väri satunnaistettu

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pallopeli : PhysicsGame
10{
11
12    // TODO vaihda pallon väri satunnaiseksi
13    // TODO lisää näppäinkuuntelijat ja yksittäisen pallon liikuttaminen
14
15
16    public override void Begin()
17    {
18        SetWindowSize(800, 600);
19        //Camera.Zoom(1.2);
20        //Level.Size = new Vector(Window.Width, Window.Height);
21        Level.Size = Screen.Size;
22        Level.Background.Color = Color.Black;
23        MessageDisplay.Add(Screen.Size.X.ToString());
24       
25        Level.CreateBorders();
26
27        Gravity = new Vector(10, -2000);
28
29        //LuoPallo(0.0, 0.0, Color.HotPink, 50.0);
30        //LuoPallo(100.0, 20.0, Color.HotPink, 50.0);
31        //LuoPallo(-20.0, 50.0, Color.HotPink, 100.0);
32        //LuoPallo(-100.0, -48.6, Color.HotPink, 50.0);
33
34       
35        // 50*2+5
36
37        double satunnainenX;
38        double satunnainenY;
39
40        // for-silmukan rakenne:
41        // alussa 0 palloa tehtynä;
42        // jatketaan silmukan sisälle jos luotuja palloja vähemmän kuin 3;
43        // kun silmukan kierros on ohi, lisätään i-muuttujaan yksi
44        for (int i = 0; i < 50; i++ )
45        {
46            satunnainenX = RandomGen.NextDouble(-200.0, 200.0);
47            satunnainenY = RandomGen.NextDouble(-200.0, 200.0);
48            Color satunnaisvari = RandomGen.NextColor();
49            LuoPallo(satunnainenX, satunnainenY, satunnaisvari, 50.0);
50        }
51
52        Camera.ZoomToLevel();
53        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
54    }
55
56    void LuoPallo(double x, double y, Color vari, double halkaisija)
57    {
58        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(halkaisija, halkaisija);
59        pallo.Shape = Shape.Octagon;
60        pallo.Color = vari;
61        pallo.X = x;
62        pallo.Y = y;
63        Add(pallo);
64    }
65}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.