source: 2015/30/JouniP/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli/Pallopeli.cs @ 6882

Revision 6882, 1.6 KB checked in by jotapoti, 5 years ago (diff)

yksittäinen pallo satunnaiseen paikkaan

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pallopeli : PhysicsGame
10{
11
12    // TODO luo 50kpl palloja silmukassa
13    // TODO vaihda pallon väri satunnaiseksi
14    // TODO lisää näppäinkuuntelijat ja yksittäisen pallon liikuttaminen
15
16
17    public override void Begin()
18    {
19        SetWindowSize(800, 600);
20        //Camera.Zoom(1.2);
21        //Level.Size = new Vector(Window.Width, Window.Height);
22        Level.Size = Screen.Size;
23        Level.Background.Color = Color.Black;
24        MessageDisplay.Add(Screen.Size.X.ToString());
25       
26        Level.CreateBorders();
27
28        Gravity = new Vector(10, -2000);
29
30        //LuoPallo(0.0, 0.0, Color.HotPink, 50.0);
31        //LuoPallo(100.0, 20.0, Color.HotPink, 50.0);
32        //LuoPallo(-20.0, 50.0, Color.HotPink, 100.0);
33        //LuoPallo(-100.0, -48.6, Color.HotPink, 50.0);
34
35       
36        // 50*2+5
37
38        double satunnainenX = RandomGen.NextDouble(-200.0, 200.0);
39        double satunnainenY = RandomGen.NextDouble(-200.0, 200.0);
40        LuoPallo(satunnainenX, satunnainenY, Color.Aquamarine, 50.0);
41
42       
43        Camera.ZoomToLevel();
44        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
45    }
46
47    void LuoPallo(double x, double y, Color vari, double halkaisija)
48    {
49        PhysicsObject pallo = new PhysicsObject(halkaisija, halkaisija);
50        pallo.Shape = Shape.Octagon;
51        pallo.Color = vari;
52        pallo.X = x;
53        pallo.Y = y;
54        Add(pallo);
55    }
56}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.