source: 2015/30/EllenH/OmaPeli/OmaPeli/OmaPeli/OmaPeli.cs @ 6871

Revision 6871, 3.7 KB checked in by ellihutt, 8 years ago (diff)

omapeli tehty pelihahmo ja kenttää sekä säädetty koodia

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class OmaPeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 100;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("herkko");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22    public override void Begin()
23    {
24        Gravity = new Vector(0, -150);
25
26        LuoKentta();
27        LisaaNappaimet();
28        //TormaaTasoon();
29
30        Camera.Follow(pelaaja1);
31        Camera.ZoomFactor = 1.2;
32        Camera.StayInLevel = true;
33    }
34
35    void LuoKentta()
36    {
37        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
38        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
39        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
40        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
41        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
42        Level.CreateBorders();
43        Level.Background.CreateGradient(Color.Beige, Color.Black);
44    }
45
46    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
47    {
48        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
49        taso.Position = paikka;
50        taso.Color = Color.HotPink;
51        taso.Tag = "taso";
52        Add(taso);
53    }
54
55    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
56    {
57        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
58        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
59        tahti.Position = paikka;
60        tahti.Image = tahtiKuva;
61        tahti.Tag = "tahti";
62        Add(tahti);
63    }
64
65    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
66    {
67        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
68        pelaaja1.Position = paikka;
69        pelaaja1.Mass = 4.0;
70        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
71        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
72        AddCollisionHandler(pelaaja1, "taso", TormaaTasoon);
73        Add(pelaaja1);
74    }
75
76    void LisaaNappaimet()
77    {
78        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
79        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
80
81        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
82        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
83        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
84
85        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
86
87        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
88        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
89        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
90
91        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
92    }
93
94    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
95    {
96        hahmo.Walk(nopeus);
97    }
98
99    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
100    {
101        hahmo.Jump(nopeus);
102    }
103
104    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
105    {
106        maaliAani.Play();
107        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
108        tahti.Destroy();
109    }
110
111    void TormaaTasoon(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject taso)
112   {
113       maaliAani.Play();
114       MessageDisplay.Add("Törmäsit tasoon ja kuolit");
115       hahmo.Destroy();
116   }
117}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.