source: 2015/30/CamillaT/YouCombat/YouCombat/YouCombat/YouCombat.cs @ 6845

Revision 6845, 2.0 KB checked in by sieerinn, 5 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class YouCombat : PhysicsGame
10{
11
12    PhysicsObject rauski;
13    PhysicsObject miisas;
14    PhysicsObject soikku;
15
16    Image tubecon = LoadImage("TubeCombat - tausta");
17    Image rauskinKuva = LoadImage("TubeCombat - Rauski");
18    Image miisasinKuva = LoadImage("TubeCombat - Miisas");
19    //Image soikunKuva = LoadImage ("TubeCombat - Soikku")
20
21    public override void Begin()
22    {
23        // Maisema valmis. hehmoille lisää animaatioita ja uusitústa??? Hahmo valikko eikä kaikkia saman aikaa ruusulle!!
24
25        Hahmot();
26
27        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
28        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
29
30        Level.Width = Screen.Width;
31        Level.Height = Screen.Height;
32
33        GameObject tausta = new GameObject(Level.Width, Level.Height);
34        tausta.Image = tubecon;
35        Add(tausta, -3);
36       
37
38    }
39
40    void Hahmot()
41    {
42        rauski = new PhysicsObject(270, 450);
43        miisas = new PhysicsObject(270, 450);
44        soikku = new PhysicsObject(270, 450);
45
46        rauski.X = Level.Right;
47        rauski.Y = -250.0;
48
49        miisas.X = Level.Left;   
50        miisas.Y = -250.0;
51
52        rauski.Image = rauskinKuva;
53        miisas.Image = miisasinKuva;
54        //soikku.Image = soikunKuva
55
56        Add(rauski);
57        Add(miisas);
58        //Add(soikku)
59
60    }
61
62
63    void HahmojenOhjaus()
64    {
65        //Keyboard.Listen(Key. A, ButtonState.Pressed, Liikuta, "Liiku Vasemmalle");
66        //Keyboard.Listen(Key. W, ButtonState.Pressed, Liikuta "Liiku Ylos"):
67        //Keyboard.Listen(Key. S, ButtonState.Pressed, Liikuta "Liiku Alas");
68        //Keyboard.Listen(Key. D, ButtonState.Pressed, Liikuta"Liiku Oikealle");
69   
70 
71   
72   
73    }
74
75
76
77
78    void VihollinenKuolee()
79    {
80
81        miisas.Destroy(); 
82
83   
84    }
85   
86   
87   
88    }
89     
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.