source: 2015/30/ArttuH/TasoHyppely/TasoHyppely/TasoHyppely/TasoHyppely.cs @ 6858

Revision 6858, 5.5 KB checked in by arjuhoyl, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TasoHyppely : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17
18    Image pelaajanKuva1 = LoadImage("ukko");
19    Image pelaajanKuva2 = LoadImage("toinenukko");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("suklaa");
21    private Animation pelihahmo1;
22    private Animation pelihahmo2;
23    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
24
25    public override void Begin()
26    {
27        Gravity = new Vector(0, -1000);
28        IntMeter pisteLaskuri;
29        //LuoPistelaskuri();
30        Paavalikko();
31        //LuoKentta();
32        //LisaaOhjaimet();
33
34        //Camera.Follow(pelaaja1,pelaaja2);
35        //Camera.ZoomFactor = 1.2;
36        //Camera.StayInLevel = true;
37    }
38
39    void LuoKentta(int pelaajienMaara)
40    {
41        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta2");
42        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
43        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
44        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
45        if (pelaajienMaara == 2)
46        {
47            kentta.SetTileMethod('Z', LisaaPelaaja2);
48        }
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50
51        Level.CreateBorders();
52        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
53        LisaaOhjaimet();
54        Camera.Follow(pelaaja1);
55        if (pelaajienMaara == 2)
56        {
57            Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);
58           
59        }
60    }
61
62    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
63    {
64        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
65        taso.Position = paikka;
66        taso.Color = Color.Green;
67        Add(taso);
68    }
69
70    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
73        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
74        tahti.Position = paikka;
75        tahti.Image = tahtiKuva;
76        tahti.Tag = "tahti";
77        Add(tahti);
78    }
79
80    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
81    {
82        pelihahmo1 = LoadAnimation("ukkoanimaatio");
83        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
84        pelaaja1.Position = paikka;
85        pelaaja1.Mass = 4.0;
86        pelaaja1.Image = pelaajanKuva1;
87        pelaaja1.AnimWalk = pelihahmo1;
88        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
89        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Hyppaa, "pelaaja hypää", pelaaja1, 300.0);
90        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle/oikealle", pelaaja1);       
91        Add(pelaaja1);
92    }
93    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
94    {
95        hahmo.Walk(nopeus);
96    }
97
98    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
99    {
100        hahmo.Jump(nopeus);
101    }
102
103    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
104    {
105        maaliAani.Play();
106        MessageDisplay.Add("Sait Suklaata!");
107        tahti.Destroy();
108    }
109    void LisaaOhjaimet()
110    {
111
112        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
113        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
114        ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
115    }
116
117    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
118    {
119        pelihahmo2 = LoadAnimation("toinenukkoanimaatio");
120        pelaaja2 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
121        pelaaja2.Position = paikka;
122        pelaaja2.Mass = 4.0;
123        pelaaja2.Image = pelaajanKuva2;
124        pelaaja2.AnimWalk = pelihahmo2;
125        AddCollisionHandler(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen);
126        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Hyppaa, "pelaaja hypää", pelaaja2, 300.0);
127        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle/oikealle", pelaaja2);
128        Add(pelaaja2);
129       
130    }
131    void Liikuta(AnalogState tatinTila, PlatformCharacter hahmo)
132    {
133        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
134        if (tatinAsento.X == 0.0)
135        {
136            return;
137        }
138        hahmo.Walk(300.0 * tatinAsento.X);
139
140    }
141    void Paavalikko()
142    {
143        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("pelin valikko", "aloita peli", "lopeta");
144        alkuvalikko.AddItemHandler(0, PelaajaValikko);
145        alkuvalikko.AddItemHandler(1, Exit);
146        Add(alkuvalikko);
147
148    }
149    void PelaajaValikko()
150    {
151        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("montako pelaajaa", "yksin", "kahdestaan");
152        alkuvalikko.AddItemHandler(0, delegate { LuoKentta(1); });
153        alkuvalikko.AddItemHandler(1, delegate{LuoKentta(2);});
154        Add(alkuvalikko);
155    }
156    //void LuoPistelaskuri()
157    //{
158    //    pisteLaskuri = new IntMeter(0);
159
160    //    Label pisteNaytto = new Label();
161    //    pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
162    //    pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
163    //    pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
164    //    pisteNaytto.Color = Color.White;
165    //    pisteNaytto.Title = "Suklaa";
166
167    //    pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
168    //    Add(pisteNaytto);
169    //}
170   
171}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.