source: 2015/30/ArttuH/TasoHyppely/TasoHyppely/TasoHyppely/TasoHyppely.cs @ 6836

Revision 6836, 5.5 KB checked in by arjuhoyl, 7 years ago (diff)

örkkien lisäys peliin

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TasoHyppely : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PlatformCharacter pelaaja2;
17
18    Image pelaajanKuva1 = LoadImage("ukko");
19    Image pelaajanKuva2 = LoadImage("toinenukko");
20    Image tahtiKuva = LoadImage("suklaa");
21    private Animation pelihahmo1;
22    private Animation pelihahmo2;
23    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
24
25    public override void Begin()
26    {
27        Gravity = new Vector(0, -1000);
28        IntMeter pisteLaskuri;
29        //LuoPistelaskuri();
30        Paavalikko();
31        //LuoKentta();
32        //LisaaOhjaimet();
33
34        //Camera.Follow(pelaaja1,pelaaja2);
35        //Camera.ZoomFactor = 1.2;
36        //Camera.StayInLevel = true;
37    }
38
39    void LuoKentta(int pelaajienMaara)
40    {
41        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta2");
42        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
43        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
44        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);
45        if (pelaajienMaara == 2)
46        {
47            kentta.SetTileMethod('Z', LisaaPelaaja2);
48        }
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50
51        Level.CreateBorders();
52        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
53        LisaaOhjaimet();
54        Camera.Follow(pelaaja1);
55        if (pelaajienMaara == 2)
56        {
57            Camera.Follow(pelaaja1, pelaaja2);
58        }
59    }
60
61    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
62    {
63        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
64        taso.Position = paikka;
65        taso.Color = Color.Green;
66        Add(taso);
67    }
68
69    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
70    {
71        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
72        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
73        tahti.Position = paikka;
74        tahti.Image = tahtiKuva;
75        tahti.Tag = "tahti";
76        Add(tahti);
77    }
78
79    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
80    {
81        pelihahmo1 = LoadAnimation("ukkoanimaatio");
82        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
83        pelaaja1.Position = paikka;
84        pelaaja1.Mass = 4.0;
85        pelaaja1.Image = pelaajanKuva1;
86        pelaaja1.AnimWalk = pelihahmo1;
87        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
88        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Hyppaa, "pelaaja hypää", pelaaja1, 300.0);
89        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle/oikealle", pelaaja1);       
90        Add(pelaaja1);
91    }
92    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
93    {
94        hahmo.Walk(nopeus);
95    }
96
97    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
98    {
99        hahmo.Jump(nopeus);
100    }
101
102    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
103    {
104        maaliAani.Play();
105        MessageDisplay.Add("Sait Suklaata!");
106        tahti.Destroy();
107    }
108    void LisaaOhjaimet()
109    {
110
111        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
112        ControllerOne.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
113        ControllerTwo.Listen(Button.Start, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
114    }
115
116    void LisaaPelaaja2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
117    {
118        pelihahmo2 = LoadAnimation("toinenukkoanimaatio");
119        pelaaja2 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
120        pelaaja2.Position = paikka;
121        pelaaja2.Mass = 4.0;
122        pelaaja2.Image = pelaajanKuva2;
123        pelaaja2.AnimWalk = pelihahmo2;
124        AddCollisionHandler(pelaaja2, "tahti", TormaaTahteen);
125        ControllerTwo.Listen(Button.A, ButtonState.Down, Hyppaa, "pelaaja hypää", pelaaja2, 300.0);
126        ControllerTwo.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle/oikealle", pelaaja2);
127        Add(pelaaja2);
128       
129    }
130    void Liikuta(AnalogState tatinTila, PlatformCharacter hahmo)
131    {
132        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
133        if (tatinAsento.X == 0.0)
134        {
135            return;
136        }
137        hahmo.Walk(300.0 * tatinAsento.X);
138
139    }
140    void Paavalikko()
141    {
142        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("pelin valikko", "aloita peli", "lopeta");
143        alkuvalikko.AddItemHandler(0, PelaajaValikko);
144        alkuvalikko.AddItemHandler(1, Exit);
145        Add(alkuvalikko);
146
147    }
148    void PelaajaValikko()
149    {
150        MultiSelectWindow alkuvalikko = new MultiSelectWindow("montako pelaajaa", "yksin", "kahdestaan");
151        alkuvalikko.AddItemHandler(0, delegate { LuoKentta(1); });
152        alkuvalikko.AddItemHandler(1, delegate{LuoKentta(2);});
153        Add(alkuvalikko);
154    }
155    //void LuoPistelaskuri()
156    //{
157    //    pisteLaskuri = new IntMeter(0);
158
159    //    Label pisteNaytto = new Label();
160    //    pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
161    //    pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
162    //    pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
163    //    pisteNaytto.Color = Color.White;
164    //    pisteNaytto.Title = "Suklaa";
165
166    //    pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
167    //    Add(pisteNaytto);
168    //}
169   
170}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.