source: 2015/30/ArttuH/TODO.txt @ 10337

Revision 6952, 144 bytes checked in by nikranna, 5 years ago (diff)
Line 
1pahikselle ammukset
2Elämä- ja ammuspaketeista tietty määrä ammuksia
3Lippaat aseisiin
4Sarjatuliaseen luodi ei lennä suoraan
5Pahiksille elämää
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.