source: 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabrielContent @ 6545

Name Size Rev Age Author Last Change
../
walkdown 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
walkright 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
walkup 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
LegendOfGabrielTileset.tsx 284 bytes 6538   5 years sieerinn Uusi testikenttä. Osa tiilistä voi olla PhysicsObjecteja?.
level1.tmx 1.4 KB 6544   5 years empaheik
testhouse.tmx 646 bytes 6541   5 years sieerinn Testitalo lisätty.
testlevel2.tmx 848 bytes 6540   5 years sieerinn Testauksia.
testlevel3.tmx 1.3 KB 6544   5 years empaheik
testlevel.tmx 1.0 KB 6541   5 years sieerinn Testitalo lisätty.
TheLegendOfGabrielContent.contentproj 5.4 KB 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
tileset.png 6.3 KB 6543   5 years empaheik Ekakenttäviritelmä + lisää tekstuureja.
walkdown.anim 8 bytes 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
walkright.anim 8 bytes 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
walkup.anim 8 bytes 6545   5 years sieerinn Animaatioiden latausjuttu ja pari animaatiota.
  • Property svn:global-ignores set to
    bin
    obj
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.