source: 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Item.cs @ 6712

Revision 6712, 9.6 KB checked in by empaheik, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6using Jypeli.Assets;
7
8
9abstract class Item
10{
11    protected Player player;
12
13    // Iso kuvake joka näkyy inventoryssä.
14    public Image InventoryImage { get; set; }
15
16    public IntMeter Usages { get; set; }
17
18    // Onko kama tällä hetkellä aktiivisessa käytössä.
19    public virtual bool InUse { get; set; }
20
21    // Jos true niin pelaaja ei koske animaatioihinsa.
22    public virtual bool OverrideAnimation { get; set; }
23
24    // Tapahtuu kokoajan, jos kama on pelaajalla valittuna tavarana.
25    public virtual void UpdateItem(Time time) { }
26
27    // Kaman käyttönappia painettiin.
28    public virtual void UseKeyPressed() { }
29
30    // Kaman käyttönappia pidetään pohjassa.
31    public virtual void UseKeyDown() { }
32
33    // Kaman käyttönappi laskettiin irti.
34    public virtual void UseKeyReleased() { }
35
36    public virtual void CancelUse() { }
37
38    protected Item(Player player)
39    {
40        Usages = new IntMeter(0, 0, 0);
41        this.player = player;
42    }
43}
44
45class Sword : Item
46{
47    public Direction SwingDirection { get; set; }
48
49    public PhysicsObject SwordObject { get; set; }
50
51    private readonly Angle[] swordAngles;
52
53    public override bool OverrideAnimation
54    {
55        get { return InUse; }
56    }
57
58    public Sword(Player player)
59        : base(player)
60    {
61        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.SmallSwordImage;
62        swordAngles = new Angle[5];
63        for (var i = 0; i < 5; i++)
64        {
65            swordAngles[i] = Angle.FromDegrees(45 + -45 * 0.5 * i);
66        }
67    }
68
69    public override void UpdateItem(Time time)
70    {
71        if (SwordObject != null && SwordObject.IsDestroyed)
72        {
73            SwordObject = null;
74        }
75        if (SwordObject != null && InUse)
76        {
77            if (player.Animation.CurrentFrameIndex < swordAngles.Length)
78            {
79                try
80                {
81                    var dir = SwingDirection;
82                    var swordAngle = swordAngles[player.Animation.CurrentFrameIndex];
83                    if (dir == Direction.Left)
84                        swordAngle = Angle.FromDegrees(swordAngle.Degrees * -1);
85                    SwordObject.Position = player.Position + (dir.Angle + swordAngle).GetVector() * 15;
86                    SwordObject.Angle = swordAngle +
87                                        Angle.FromDegrees(dir == Direction.Left || dir == Direction.Right ? 90 : 0);
88                    SwordObject.Angle += Angle.FromDegrees(dir == Direction.Right || dir == Direction.Down ? 180 : 0);
89                }
90                catch (IndexOutOfRangeException ex)
91                {
92
93                }
94            }
95        }
96        base.UpdateItem(time);
97    }
98
99    public override void UseKeyPressed()
100    {
101        InUse = true;
102
103        TheLegendOfGabriel.SwordSound.Play();
104
105        if (SwordObject != null)
106            SwordObject.Destroy();
107
108        SwordObject = PhysicsObject.CreateStaticObject(6, 16);
109        SwordObject.Tag = "playerattack";
110        SwordObject.CollisionIgnoreGroup = player.CollisionIgnoreGroup;
111        SwordObject.Position = player.Position;
112        SwordObject.Image = TheLegendOfGabriel.SmallSwordImage;
113        Game.Instance.Add(SwordObject);
114
115        SwingDirection = player.Velocity.Angle.MainDirection;
116        player.Animation = new Animation(player.SwingAnimations[SwingDirection]);
117        player.Animation.StopOnLastFrame = true;
118        player.Animation.Played += delegate
119        {
120            InUse = false;
121            player.SetWalkAnimation();
122            SwordObject.Destroy();
123        };
124        player.Animation.Start(1);
125
126        base.UseKeyPressed();
127    }
128
129    public override void CancelUse()
130    {
131        InUse = false;
132        player.SetWalkAnimation();
133        if (SwordObject != null)
134        {
135            SwordObject.Destroy();
136            SwordObject = null;
137        }
138    }
139}
140
141class Pistol : Item
142{
143    private bool isCharging;
144
145    public Direction ShootDirection { get; set; }
146
147    // Montako sekuntia pistoolilla on tähdätty. Täydellä latauksella voisi ampua isomman ammuksen.
148    public DoubleMeter Charge { get; set; }
149
150    public override bool OverrideAnimation
151    {
152        get { return InUse; }
153    }
154
155    public Pistol(Player player)
156        : base(player)
157    {
158        Usages.MaxValue = 15;
159        Usages.Value = 15;
160        Charge = new DoubleMeter(0, 0, 4);
161        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.GunImage;
162    }
163
164    public override void UpdateItem(Time time)
165    {
166        if (isCharging)
167        {
168            Charge.Value += time.SinceLastUpdate.TotalSeconds;
169        }
170        base.UpdateItem(time);
171    }
172
173    public override void UseKeyPressed()
174    {
175        if (Usages.Value == 0)
176        {
177            base.UseKeyPressed();
178            return;
179        }
180
181        InUse = true;
182        isCharging = true; // Ase alkaa latautumaan.
183        Charge.Value = Charge.MinValue; // Aseen lataus aluksi nollaan.
184
185        // Hidastetaan pelaajaa samalla kun se tähtää.
186        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue * 0.333;
187
188        ShootDirection = player.Velocity.Angle.MainDirection;
189        player.Animation = new Animation(player.ShootAnimations[ShootDirection]);
190        player.Animation.StopOnLastFrame = true;
191        player.Animation.Start(1);
192        base.UseKeyPressed();
193    }
194
195    public override void UseKeyReleased()
196    {
197        // Pistoolilla voi ampua vain jos tähtäysanimaatio on ehtinyt loppuun.
198        if (InUse && Usages.Value > 0 && player.Animation.CurrentFrameIndex == player.Animation.FrameCount - 1)
199        {
200            Usages.Value--;
201            TheLegendOfGabriel.GunSound.Play();
202
203            var bullet = new PhysicsObject(4, 4);
204            bullet.Tag = "playerattack";
205            bullet.Image = TheLegendOfGabriel.BulletImage;
206            bullet.Position = player.Position + ShootDirection.GetVector() * player.Width * 0.7;
207            bullet.Hit(ShootDirection.GetVector() * 500);
208            Game.Instance.Add(bullet);
209
210            ((TheLegendOfGabriel)Game.Instance).AddCollisionHandler(bullet,
211                delegate(PhysicsObject b, PhysicsObject e)
212                {
213                    bullet.Destroy();
214                });
215        }
216        CancelUse();
217
218        base.UseKeyReleased();
219    }
220
221    public override void CancelUse()
222    {
223        InUse = false;
224        isCharging = false;
225        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue;
226        player.SetWalkAnimation();
227        base.CancelUse();
228    }
229}
230
231class Grenade : Item
232{
233    public Grenade(Player player)
234        : base(player)
235    {
236        Usages.MaxValue = 15;
237        Usages.Value = 15;
238        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.GrenadeImage;
239    }
240
241    public override void UseKeyPressed()
242    {
243        if (Usages.Value > 0)
244        {
245            Usages.Value--;
246
247            var grenade = new PhysicsObject(6, 6);
248            grenade.Image = TheLegendOfGabriel.GrenadeSmallImage;
249            grenade.Position = player.Position + player.LastDirection.GetVector() * player.Width * 0.7;
250            grenade.Hit(player.LastDirection.GetVector() * 500);
251            grenade.ApplyTorque(9000);
252            grenade.LinearDamping = 0.9;
253            grenade.AngularDamping = 0.9;
254            Game.Instance.Add(grenade);
255
256            Timer.SingleShot(1.5, delegate
257            {
258                var expl = new Explosion(50);
259                expl.Position = grenade.Position;
260                expl.ShockwaveReachesObject += delegate(IPhysicsObject o, Vector vector)
261                {
262                    var cre = o as Creature;
263                    if (cre != null)
264                    {
265                        cre.Health.Value--;
266                    }
267                };
268                Game.Instance.Add(expl);
269                grenade.Destroy();
270            });
271        }
272        base.UseKeyPressed();
273    }
274}
275
276class Monocle : Item
277{
278    private GameObject bigMonocle;
279
280    public Monocle(Player player)
281        : base(player)
282    {
283        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.MonocleImage;
284    }
285
286    public override void UpdateItem(Time time)
287    {
288        if (bigMonocle != null)
289            bigMonocle.Position = player.Position;
290        base.UpdateItem(time);
291    }
292
293    public override void UseKeyPressed()
294    {
295        InUse = true;
296        CreateMonocle();
297        base.UseKeyPressed();
298    }
299
300    public override void UseKeyDown()
301    {
302        if (bigMonocle == null)
303            return;
304
305        foreach (var tile in Game.Instance.GetObjectsWithTag("cover"))
306        {
307            tile.IsVisible = Vector.Distance(player.Position, tile.Position) > bigMonocle.Width * 0.5;
308        }
309        base.UseKeyDown();
310    }
311
312    public override void UseKeyReleased()
313    {
314        CancelUse();
315        base.UseKeyReleased();
316    }
317
318    public override void CancelUse()
319    {
320        InUse = false;
321        if (bigMonocle != null)
322        {
323            bigMonocle.Destroy();
324            bigMonocle = null;
325        }
326        foreach (var tile in Game.Instance.GetObjectsWithTag("cover"))
327        {
328            tile.IsVisible = true;
329        }
330        base.CancelUse();
331    }
332
333    private void CreateMonocle()
334    {
335        bigMonocle = new GameObject(150, 150);
336        bigMonocle.Image = TheLegendOfGabriel.BigMonocleImage;
337        bigMonocle.Position = player.Position;
338        Game.Instance.Add(bigMonocle, 3);
339    }
340}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.