source: 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Item.cs @ 6617

Revision 6617, 5.6 KB checked in by sieerinn, 8 years ago (diff)

Tähtäysanimaatiot ja inventory äheltämistä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using System.Linq;
4using System.Text;
5using Jypeli;
6
7
8abstract class Item
9{
10    protected Player player;
11
12    // Iso kuvake joka näkyy inventoryssä.
13    public Image InventoryImage { get; set; }
14
15    // Onko kama tällä hetkellä aktiivisessa käytössä.
16    public virtual bool InUse { get; set; }
17
18    // Jos true niin pelaaja ei koske animaatioihinsa.
19    public virtual bool OverrideAnimation { get; set; }
20
21    // Tapahtuu kokoajan, jos kama on pelaajalla valittuna tavarana.
22    public virtual void UpdateItem(Time time) { }
23
24    // Kaman käyttönappia painettiin.
25    public virtual void UseKeyPressed() { }
26
27    // Kaman käyttönappia pidetään pohjassa.
28    public virtual void UseKeyDown() { }
29
30    // Kaman käyttönappi laskettiin irti.
31    public virtual void UseKeyReleased() { }
32
33    protected Item(Player player)
34    {
35        this.player = player;
36    }
37}
38
39class Sword : Item
40{
41    public Direction SwingDirection { get; set; }
42
43    public PhysicsObject SwordObject { get; set; }
44
45    private readonly Angle[] swordAngles;
46
47    public override bool OverrideAnimation
48    {
49        get { return InUse; }
50    }
51
52    public Sword(Player player)
53        : base(player)
54    {
55        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.SmallSwordImage;
56        swordAngles = new Angle[5];
57        for (var i = 0; i < 5; i++)
58        {
59            swordAngles[i] = Angle.FromDegrees(45 + -45 * 0.5 * i);
60        }
61    }
62
63    public override void UpdateItem(Time time)
64    {
65        if (SwordObject != null && SwordObject.IsDestroyed)
66        {
67            SwordObject = null;
68        }
69        if (SwordObject != null && InUse)
70        {
71            var dir = SwingDirection;
72            var swordAngle = swordAngles[player.Animation.CurrentFrameIndex];
73            if (dir == Direction.Left)
74                swordAngle = Angle.FromDegrees(swordAngle.Degrees * -1);
75            SwordObject.Position = player.Position + (dir.Angle + swordAngle).GetVector() * 15;
76            SwordObject.Angle = swordAngle + Angle.FromDegrees(dir == Direction.Left || dir == Direction.Right ? 90 : 0);
77            SwordObject.Angle += Angle.FromDegrees(dir == Direction.Right || dir == Direction.Down ? 180 : 0);
78        }
79        base.UpdateItem(time);
80    }
81
82    public override void UseKeyPressed()
83    {
84        InUse = true;
85
86        if (SwordObject != null)
87            SwordObject.Destroy();
88
89        SwordObject = PhysicsObject.CreateStaticObject(6, 16);
90        SwordObject.CollisionIgnoreGroup = player.CollisionIgnoreGroup;
91        SwordObject.Position = player.Position;
92        SwordObject.Image = TheLegendOfGabriel.SmallSwordImage;
93        Game.Instance.Add(SwordObject);
94
95        SwingDirection = player.Velocity.Angle.MainDirection;
96        player.Animation = new Animation(player.SwingAnimations[SwingDirection]);
97        player.Animation.StopOnLastFrame = true;
98        player.Animation.Played += delegate
99        {
100            InUse = false;
101            player.SetWalkAnimation();
102            SwordObject.Destroy();
103        };
104        player.Animation.Start(1);
105
106        base.UseKeyPressed();
107    }
108}
109
110class Pistol : Item
111{
112    private bool isCharging;
113
114    public Direction ShootDirection { get; set; }
115
116    // Montako sekuntia pistoolilla on tähdätty. Täydellä latauksella voisi ampua isomman ammuksen.
117    public DoubleMeter Charge { get; set; }
118
119    public override bool OverrideAnimation
120    {
121        get { return InUse; }
122    }
123
124    public Pistol(Player player)
125        : base(player)
126    {
127        Charge = new DoubleMeter(0, 0, 4);
128        InventoryImage = TheLegendOfGabriel.GunImage;
129    }
130
131    public override void UpdateItem(Time time)
132    {
133        if (isCharging)
134        {
135            Charge.Value += time.SinceLastUpdate.TotalSeconds;
136        }
137        base.UpdateItem(time);
138    }
139
140    public override void UseKeyPressed()
141    {
142        InUse = true;
143        isCharging = true; // Ase alkaa latautumaan.
144        Charge.Value = Charge.MinValue; // Aseen lataus aluksi nollaan.
145
146        // Hidastetaan pelaajaa samalla kun se tähtää.
147        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue * 0.333;
148
149        ShootDirection = player.Velocity.Angle.MainDirection;
150        player.Animation = new Animation(player.ShootAnimations[ShootDirection]);
151        player.Animation.StopOnLastFrame = true;
152        player.Animation.Start(1);
153        base.UseKeyPressed();
154    }
155
156    public override void UseKeyReleased()
157    {
158        // Pistoolilla voi ampua vain jos tähtäysanimaatio on ehtinyt loppuun.
159        if (player.Animation.CurrentFrameIndex == player.Animation.FrameCount - 1)
160        {
161            var bullet = new PhysicsObject(4, 4);
162            bullet.Position = player.Position + ShootDirection.GetVector() * player.Width * 0.7;
163            bullet.Hit(ShootDirection.GetVector() * 500);
164            Game.Instance.Add(bullet);
165        }
166
167        InUse = false;
168        isCharging = false;
169        player.MovementSpeed.Value = player.MovementSpeed.MaxValue;
170        player.SetWalkAnimation();
171
172        base.UseKeyReleased();
173    }
174}
175
176class Monocle : Item
177{
178    public Monocle(Player player) : base(player)
179    {
180    }
181
182    public override void UpdateItem(Time time)
183    {
184        base.UpdateItem(time);
185    }
186
187    public override void UseKeyReleased()
188    {
189        InUse = true;
190        base.UseKeyReleased();
191    }
192
193    public override void UseKeyPressed()
194    {
195        InUse = false;
196        base.UseKeyPressed();
197    }
198}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.