source: 2015/27/ohjaajat/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/TheLegendOfGabriel/Exit.cs @ 6548

Revision 6548, 695 bytes checked in by sieerinn, 6 years ago (diff)

Miekan (tai toistaiseksi pistoolin) heiluttelu.

Line 
1using Jypeli;
2
3sealed class Exit : PhysicsObject
4{
5    /// <summary>
6    /// Kentän nimi johon siirrytään.
7    /// </summary>
8    public string TargetLevel { get; set; }
9
10    /// <summary>
11    /// Kohdekentässä olevan exitin nimi jonka päältä aloitetaan.
12    /// </summary>
13    public string TargetExitName { get; set; }
14
15    /// <summary>
16    /// Tämän uloskäynnin nimi.
17    /// </summary>
18    public string Name { get; set; }
19
20    public Exit(double width, double height)
21        : base(width, height)
22    {
23        Color = new Color(255, 0, 0, 60); // Debuggausta varten jotta näkee uloskäynnit.
24        IgnoresCollisionResponse = true;
25        Tag = "exit";
26    }
27}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.