source: 2015/27/TeemuH/JANOISTENSANKARI/JANOISTENSANKARI.cs @ 6791

Revision 6791, 11.7 KB checked in by tehamala, 7 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class JANOISTENSANKARI : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 250;
12    const double hyppyNopeus = 700;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16    PhysicsObject vihu;
17
18    Image pelaajanKuva = LoadImage("ValmisÄijä");
19    Image MehuKuva = LoadImage("Mehu");
20    Image pahiksenKuva = LoadImage("Sipsi valmis");
21    Image tausta = LoadImage("taustakuva");
22    Image platform = LoadImage("Tekstuuri4");
23    Image platform2 = LoadImage("tekstuuri5");
24    Image Piikit = LoadImage("piikki");
25    Image taustakuva = LoadImage("valikkokuva");
26    Image platform3 = LoadImage("kulmapala");
27    Image platform4 = LoadImage("kulmapalav2");
28    Image platform5 = LoadImage("ansapala");
29    Image platform6 = LoadImage("reunapalav2");
30    Image platform7 = LoadImage("reunapala");
31    Image platform8 = LoadImage("maalipala");
32    Timer aikaLaskuri;
33
34    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("mahd");
35    SoundEffect taustamusa = LoadSoundEffect("Call To Adventure");
36    SoundEffect kuolemisenAani = LoadSoundEffect("Kuolema");
37    SoundEffect hyppy = LoadSoundEffect("hyppy");
38
39
40    public override void Begin()
41    {
42       
43        alkuValikko();
44       
45    }
46
47    void LuoKentta()
48    {
49        pelaaja1 = new PlatformCharacter(1, 1);
50       
51        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
52        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
53        kentta.SetTileMethod('&', LisaaTaso2);
54        kentta.SetTileMethod('*', LisaaMehu);
55        kentta.SetTileMethod('N', LisaaPelaaja);             
56        kentta.SetTileMethod('V', lisaavihollinen);
57        kentta.SetTileMethod('Y', LisaaPiikit);
58        kentta.SetTileMethod('E', LisaaKulma);
59        kentta.SetTileMethod('R', LisaaKulma2);
60        kentta.SetTileMethod('A', LisaaAnsa);
61        kentta.SetTileMethod('W', LisaaReuna2);
62        kentta.SetTileMethod('Q', LisaaReuna);
63        kentta.SetTileMethod('G', LisaaMaali);
64
65        kentta.SetTileMethod('F', LisaaNakymatonTaso);
66        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
67        Level.CreateBorders();
68        Level.Background.Color = Color.Aqua;
69        Level.Background.FitToLevel();
70
71
72       
73
74    }
75
76    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
77    {
78        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
79        taso.Position = paikka;
80        taso.Image = platform;
81        Add(taso);
82    }
83
84    void LisaaTaso2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
85    {
86        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
87        taso.Position = paikka;
88        taso.Image = platform2;
89        Add(taso);
90
91    }
92
93    void LisaaMehu(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
94    {
95        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
96        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
97        tahti.Position = paikka;
98        tahti.Image = MehuKuva;
99        tahti.Tag = "mehu";
100        Add(tahti);
101    }
102
103    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
104    {
105        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
106        pelaaja1.Position = paikka;
107        pelaaja1.Mass = 4.0;
108        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
109        pelaaja1.Size = pelaaja1.Size * 2.3;
110        AddCollisionHandler(pelaaja1, "mehu", TormaaTahteen);
111        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaVihuun);
112        AddCollisionHandler(pelaaja1, "piikit", TormaaPiikkiin);
113        AddCollisionHandler(pelaaja1, "mehu", Rajahdys);
114        AddCollisionHandler(pelaaja1, "ansa", TormaaAnsaan);
115        AddCollisionHandler(pelaaja1, "maali", TormaaMaaliin);
116        pelaaja1.Tag = "pelaaja";
117
118        Add(pelaaja1);
119    }
120
121    void LisaaNappaimet()
122    {
123        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
124        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
125
126        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
127        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
128        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
129
130        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
131
132        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
133        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
134        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
135        ControllerOne.ListenAnalog(AnalogControl.LeftStick, 0.1, LiikutaPelaajaa, "Liikuta pelaajaa tattia työntämällä");
136
137
138        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
139    }
140
141    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
142    {
143        hahmo.Walk(nopeus);
144    }
145
146    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
147    {
148        hahmo.Jump(nopeus);
149    }
150
151    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
152    {
153        maaliAani.Play();
154        tahti.Destroy();
155
156        pisteLaskuri.Value += 1;
157    }
158
159    void Musiikki()
160    {
161        MediaPlayer.Play("Call To Adventure");
162        MediaPlayer.IsRepeating = true;
163    }
164
165    void lisaavihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
166    {
167        vihu = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
168        vihu.Position = paikka;
169        vihu.Size = vihu.Size * 10;
170        vihu.Image = pahiksenKuva;
171        vihu.Tag = "pahis";
172        vihu.IgnoresCollisionResponse = true;
173        Add(vihu, 1);
174
175       
176        FollowerBrain seuraajanAivot = new FollowerBrain("pelaaja");
177        seuraajanAivot.Speed = 190;
178        seuraajanAivot.StopWhenTargetClose = false;
179        vihu.Brain = seuraajanAivot;
180    }
181
182    void TormaaVihuun(PhysicsObject pelaaja1, PhysicsObject vihu)
183    {
184        pelaaja1.Destroy();
185        kuolemisenAani.Play();
186        Label tekstikentta = new Label("R.I.P hävisit pelin");
187        aikaLaskuri.Stop();
188        Timer.SingleShot(1.5, AloitaPeli);
189        Add(tekstikentta);
190
191    }
192
193    void alkuValikko()
194    {
195        GameObject taustaolio = new GameObject(Screen.Width, Screen.Height);
196        taustaolio.Image = taustakuva;
197       Add(taustaolio);
198
199        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Pelin alkuvalikko", "Aloita peli", "Lopeta peli");
200
201        Add(alkuValikko);
202        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
203       
204        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
205
206    }
207
208    void AloitaPeli()
209    {
210        ClearAll();
211        Gravity = new Vector(0, -1000);
212
213        LuoKentta();
214        LisaaNappaimet();
215        Musiikki();
216        Camera.Follow(pelaaja1);
217        Camera.ZoomFactor = 1.2;
218        Camera.StayInLevel = true;
219        LuoPisteLaskuri();
220        LuoAikaLaskuri();
221    }
222
223    void Ohjeet()
224    {
225       
226
227
228
229    }
230
231    IntMeter pisteLaskuri;
232
233    void LuoPisteLaskuri()
234    {
235        pisteLaskuri = new IntMeter(0);
236
237        Label pisteNaytto = new Label();
238        pisteNaytto.X = Screen.Left + 100;
239        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
240        pisteNaytto.TextColor = Color.Pink;
241        pisteNaytto.Color = Color.Black;
242
243
244
245        pisteNaytto.Title = "Mehut";
246        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
247        Add(pisteNaytto);
248
249    }
250
251
252    void TormaaPiikkiin(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
253    {
254        a.Destroy();
255        kuolemisenAani.Play();
256        Label tekstikentta = new Label("R.I.P hävisit pelin");
257        aikaLaskuri.Stop();
258        Timer.SingleShot(1.5, AloitaPeli);
259        Add(tekstikentta);
260    }
261
262    void LiikutaPelaajaa(AnalogState tatinTila)
263    {
264        Vector tatinAsento = tatinTila.StateVector;
265        if (tatinAsento.Normalize().X < 0)
266        {
267            pelaaja1.Walk(-nopeus);
268        }
269        else
270        {
271            pelaaja1.Walk(nopeus);
272        }
273    }
274
275    void LisaaPiikit(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
276    {
277       PhysicsObject piikit = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
278        piikit.Position = paikka;
279        piikit.Image = Piikit;
280        piikit.Tag = "piikit";
281        Add(piikit);
282    }
283
284    void Rajahdys(PhysicsObject tormaaja,PhysicsObject kohde)
285    {
286
287    int pMaxMaara = 100;
288
289    ExplosionSystem rajahdys = new ExplosionSystem(LoadImage("Mehu"), pMaxMaara);
290    Add(rajahdys);
291    double x = kohde.X;
292    double y = kohde.Y;
293    int pMaara = 5;
294    rajahdys.AddEffect(x, y, pMaara);
295   
296    }
297
298    void LisaaNakymatonTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
299    {
300        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
301        taso.Position = paikka;
302        taso.Image = platform;
303        taso.IgnoresCollisionResponse = true;
304        Add(taso);
305    }
306
307    void LisaaKulma(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
308    {
309        PhysicsObject kulma = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
310       kulma.Position = paikka;
311       kulma.Image = platform3;
312       Add(kulma);
313    }
314
315    void LisaaKulma2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
316    {
317        PhysicsObject kulma = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
318        kulma.Position = paikka;
319        kulma.Image = platform4;
320        Add(kulma);
321    }
322
323    void LisaaAnsa(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
324    {
325        PhysicsObject ansa = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
326        ansa.Position = paikka;
327        ansa.Image = platform5;
328        ansa.Tag = "ansa";
329        Add(ansa);
330    }
331
332    void TormaaAnsaan(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
333    {
334        a.Destroy();
335        kuolemisenAani.Play();
336        Label tekstikentta = new Label("R.I.P hävisit pelin");
337        Add(tekstikentta);
338    }
339
340    void LisaaReuna2(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
341    {
342        PhysicsObject reuna2 = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
343        reuna2.Position = paikka;
344        reuna2.Image = platform6;
345        Add(reuna2);
346    }
347
348    void LisaaReuna(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
349    {
350        PhysicsObject reuna = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
351        reuna.Position = paikka;
352        reuna.Image = platform7;
353        Add(reuna);
354    }
355
356    void LuoAikaLaskuri()
357    {
358        aikaLaskuri = new Timer();
359        aikaLaskuri.Start();
360
361        Label aikaNaytto = new Label();
362        aikaNaytto.X = Screen.Left + 100;
363        aikaNaytto.Y = Screen.Top - 150;
364        aikaNaytto.TextColor = Color.Black;
365        aikaNaytto.TextScale *= 1.5;
366        aikaNaytto.DecimalPlaces = 2;
367        aikaNaytto.BindTo(aikaLaskuri.SecondCounter);
368        Add(aikaNaytto);
369
370    }
371
372    void LisaaMaali(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
373    {
374        PhysicsObject maalipala = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
375        maalipala.Position = paikka;
376        maalipala.Image = platform8;
377        maalipala.Tag = "maali";
378        Add(maalipala);
379    }
380
381    void TormaaMaaliin(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject maali)
382    {
383        aikaLaskuri.Stop();
384        maali.Destroy();
385        vihu.Destroy();
386        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow("Voitit pelin","Aloita uudestaan","Lopeta peli");
387        Add(alkuValikko);
388        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
389        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
390    }
391
392 
393}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.