source: 2015/27/SampoR/Pommipeli/Pommipeli/Pommipeli/Pommipeli.cs @ 6723

Revision 6723, 6.7 KB checked in by saraivio, 7 years ago (diff)

Peli melkein valmis. Vielä ääniä.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pommipeli : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 250;
12    const double hyppyNopeus = 780;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("sotilas");
18    Image pommiKuva = LoadImage("pommi");
19    Image vihollisenKuva = LoadImage("Vihollinen");
20
21    IntMeter pisteLaskuri = new IntMeter(0,0,0);
22
23
24    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
25
26    public override void Begin()
27    {
28        AlkuValikko();
29    }
30
31
32    void AlkuValikko()
33    {
34        MultiSelectWindow alkuValikko = new MultiSelectWindow (
35       "Pelin alkuvalikko","Aloita peli", "Lopeta");
36        Add(alkuValikko);
37
38        alkuValikko.AddItemHandler(0, AloitaPeli);
39        alkuValikko.AddItemHandler(1, Exit);
40
41
42    }
43    void AloitaPeli()
44    {
45        ClearAll();
46        pisteLaskuri.Value = 0;
47        IsPaused = false;
48        Gravity = new Vector(0, -1000);
49
50        LuoKentta();
51        LisaaNappaimet();
52        LuoPistelaskuri();
53        Camera.Follow(pelaaja1);
54        Camera.ZoomFactor = 1.2;
55        Camera.StayInLevel = true;
56    }
57
58    void LuoKentta()
59    {
60        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
61        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
62        kentta.SetTileMethod('*', LisaaPommi);
63        kentta.SetTileMethod('S', LisaaPelaaja);
64        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen);
65        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
66        Level.CreateBorders();
67        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.Red);
68    }
69
70    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
71    {
72        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
73        taso.Position = paikka;
74        taso.Color = Color.Green;
75        Add(taso);
76    }
77
78    void LisaaPommi(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
79    {
80        PhysicsObject pommi = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
81        pommi.IgnoresCollisionResponse = true;
82        pommi.Position = paikka;
83        pommi.Image = pommiKuva;
84        pommi.Tag = "pommi";
85        Add(pommi);
86
87        pisteLaskuri.MaxValue++;
88    }
89
90    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
91    {
92        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
93        pelaaja1.Position = paikka;
94        pelaaja1.Mass = 6.0;
95        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
96        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pommi", TormaaPommiin);
97        AddCollisionHandler(pelaaja1, "vihollinen", TormaaViholliseen);
98        Add(pelaaja1);
99
100        pelaaja1.Weapon = new AssaultRifle(20.0, 20.0);
101        pelaaja1.Weapon.IsVisible = false;
102    }
103
104    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
105    {
106        PlatformCharacter vihollinen = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
107        vihollinen.Position = paikka;
108        vihollinen.Image = vihollisenKuva;
109        vihollinen.Tag = "vihollinen";
110        Add(vihollinen);
111
112        PlatformWandererBrain tasoAivot = new PlatformWandererBrain();
113        tasoAivot.Speed = 100;
114
115        vihollinen.Brain = tasoAivot;
116        tasoAivot.FallsOffPlatforms = true;
117
118        tasoAivot.JumpSpeed = 700;
119        tasoAivot.TriesToJump = true;
120    }
121
122    void LisaaNappaimet()
123    {
124        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
125        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
126
127        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
128        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
129        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
130
131        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Down, AmmuAseella, "Ampuu aseella", (AssaultRifle) pelaaja1.Weapon);
132
133        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
134
135        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
136        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
137        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
138    }
139
140    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
141    {
142        hahmo.Walk(nopeus); 
143    }
144
145    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
146    {
147        hahmo.Jump(nopeus);
148    }
149
150    void AmmusTormaaPommiin(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi)
151    {
152        maaliAani.Play();
153        MessageDisplay.Add("Kaboom!");
154
155        pisteLaskuri.Value += 1;
156
157        Explosion räjähdys = new Explosion(50);
158        räjähdys.Position = pommi.Position;
159        Add(räjähdys);
160        pommi.Destroy();
161        if (pisteLaskuri > 18)
162
163        {
164            IsPaused = true;
165            AlkuValikko();
166        }
167    }
168
169    void AmmuAseella(AssaultRifle ase)
170    {
171
172        PhysicsObject ammus = ase.Shoot();
173        if (ammus != null)
174        {
175            ammus.LifetimeLeft = new TimeSpan(0, 0, 2);
176            AddCollisionHandler(ammus, delegate(PhysicsObject a, PhysicsObject b)
177            {
178                a.Destroy();
179            });
180            AddCollisionHandler(ammus, "pommi", AmmusTormaaPommiin);
181
182        }
183
184
185
186    }
187
188    void LuoPistelaskuri()
189    {
190        pisteLaskuri.UpperLimit += Exit;
191
192        Label pisteNaytto = new Label();
193        pisteNaytto.X = Screen.Right -300;
194        pisteNaytto.Y = Screen.Top - 100;
195        pisteNaytto.TextColor = Color.Black;
196        pisteNaytto.TextScale *= 3;
197        pisteNaytto.Color = Color.White;
198
199        pisteNaytto.BindTo(pisteLaskuri);
200        Add(pisteNaytto);
201    }
202
203    void TormaaPommiin(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi)
204    {
205        Explosion räjähdys = new Explosion(50);
206        räjähdys.Position = pommi.Position;
207        Add(räjähdys);
208        pommi.Destroy();
209
210        PelaajaKuolee();
211    }
212
213    void TormaaViholliseen(PhysicsObject sotilas, PhysicsObject pommi)
214    {
215        PelaajaKuolee();
216    }
217
218
219    void PelaajaKuolee()
220    {
221        pelaaja1.Destroy();
222        IsPaused = true;
223        //Timer.SingleShot(1,AlkuValikko);
224        Timer loppuAjastin = new Timer();
225        loppuAjastin.Interval = 1.0;
226        loppuAjastin.IgnorePause = true;
227        loppuAjastin.Timeout += delegate
228        {
229           
230            AlkuValikko();
231        };
232        loppuAjastin.Start(1);
233    }
234
235}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.