source: 2015/27/MiroS/Raiskintapeli/Raiskintapeli/RaiskintapeliContent/obj/x86/Debug/TankkiPeliContent.contentproj.FileListAbsolute.txt @ 10337

Revision 6687, 140 bytes checked in by miausilj, 8 years ago (diff)

tankki liikkuu ja kääntyy hiiren asoittamaansuuntaan.
jättää myös pommeja ja ampuu

Line 
1C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\RaiskintapeliContent\obj\x86\Debug\TankkiPeliContent.contentprojResolveAssemblyReference.cache
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.