source: 2015/27/MiroS/Raiskintapeli/Raiskintapeli/Raiskintapeli/obj/x86/Debug/TankkiPeli.csproj.FileListAbsolute.txt @ 6687

Revision 6687, 957 bytes checked in by miausilj, 6 years ago (diff)

tankki liikkuu ja kääntyy hiiren asoittamaansuuntaan.
jättää myös pommeja ja ampuu

Line 
1C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\bin\x86\Debug\Raiskintapeli.exe
2C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\bin\x86\Debug\Raiskintapeli.pdb
3C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\bin\x86\Debug\Jypeli.dll
4C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\bin\x86\Debug\Jypeli.xml
5C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\obj\x86\Debug\Microsoft.Xna.Framework.RuntimeProfile.txt
6C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\obj\x86\Debug\Raiskintapeli.exe
7C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\obj\x86\Debug\Raiskintapeli.pdb
8C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\bin\x86\Debug\Content\Tankki.xnb
9C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\obj\x86\Debug\TankkiPeli.csprojResolveAssemblyReference.cache
10C:\MyTemp\MiroS\Raiskintapeli\Raiskintapeli\Raiskintapeli\bin\x86\Debug\Content\Vihulainen.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.