source: 2015/27/MiroS/Raiskintapeli/Raiskintapeli/Raiskintapeli/TankkiPeli.cs @ 6655

Revision 6655, 1.8 KB checked in by miausilj, 6 years ago (diff)

ruudullla tankki joka liikkuu nuolinäppäimistä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class TankkiPeli : PhysicsGame
10{
11    Image tankkikuva = LoadImage("Tankki");
12
13    public override void Begin()
14    {
15
16
17        PhysicsObject tankki = new PhysicsObject(50.0, 50.0);
18        tankki.X = -01.0;
19        tankki.Y = -300.0;
20        tankki.Image = tankkikuva;
21        Add(tankki);
22
23        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, Liikuta, "LiikutaYlos", tankki, new Vector(0.0, 300.0));
24        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, Liikuta, null, tankki, Vector.Zero);
25        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuta alas", tankki, new Vector(0.0, -300.0));
26        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, Liikuta, null, tankki, Vector.Zero);
27        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikuta oikealle", tankki, new Vector(300.0, 0.0));
28        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Released, Liikuta, null, tankki, Vector.Zero);
29        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "LiikutaYlos", tankki, new Vector(-300.0, 0.0));
30        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Released, Liikuta, null, tankki, Vector.Zero);
31        Keyboard.Listen(Key.Space, ButtonState.Pressed, Ammu, "ampuu tuykillä", tankki);
32        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
33
34
35
36    }
37    void Liikuta(PhysicsObject tankki, Vector nopeus)
38    {
39        if (nopeus != Vector.Zero)
40        {
41            tankki.Angle = nopeus.Angle;
42        }
43        tankki.Velocity = nopeus;
44    }
45
46    void Ammu(PhysicsObject tankki)
47    {
48        PhysicsObject ammus = new PhysicsObject(15.0, 15.0);
49        ammus.Position = tankki.Position;
50        Add(ammus);
51    }
52}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.