source: 2015/27/JouniP/ParasPallopeli/ParasPallopeli/ParasPallopeli/bin/x86 @ 6633

Name Size Rev Age Author Last Change
../
Debug 6633   7 years jotapoti Yhden punaisen pallon x-koordinaatti tulee satunnaisesti. Y on kiinteästi.
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.