source: 2015/27/JouniP/ParasPallopeli/ParasPallopeli/ParasPallopeli/ParasPallopeli.cs @ 6552

Revision 6552, 955 bytes checked in by jotapoti, 8 years ago (diff)

Aliohjelma LuoPallo?, jolla voi luoda eri paikkoihin eri värisiä ja eri levyisiä/korkuisia ympyröitä

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class ParasPallopeli : PhysicsGame
10{
11    public override void Begin()
12    {
13        //        x,      y,      väri, leveys, korkeus
14        LuoPallo(200.5, 100.0, Color.Red, 50.0, 50.0);
15        LuoPallo(120.0, 80.0, Color.Blue, 50.0, 100.0);
16        LuoPallo(40.0, 38.9, Color.Green, 25.0, 25.0);
17        LuoPallo(50.0, -50.0, Color.Purple, 100.0, 100.0);
18        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
19    }
20
21    void LuoPallo(double xkoord, double ykoord, Color vari, double leveys, double korkeus)
22    {
23        PhysicsObject ympyra = new PhysicsObject(leveys, korkeus);
24        ympyra.Shape = Shape.Circle;
25        ympyra.Color = vari;
26        ympyra.X = xkoord;
27        ympyra.Y = ykoord;
28        Add(ympyra);
29    }
30
31}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.