source: 2015/27/JouniP/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka/obj/x86/Debug/cachefile-{FB1067CC-FEED-45F1-8CB8-8F3DD59AB260}-targetpath.txt @ 6719

Revision 6719, 183 bytes checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

Lisätty tähteen törmäämiseen erilaisia räjähdysefektejä. Osa kommentoituina koodissa.

Line 
1Content\maali.xnb
2Content\norsu.xnb
3Content\tahti.xnb
4Content\kentta1.xnb
5Content\kukka.xnb
6Content\pahatyyppi.xnb
7Content\hyppy.xnb
8Content\kuolema.xnb
9Content\rajahdys.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.