source: 2015/27/JouniP/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka.cs @ 6588

Revision 6588, 4.8 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

Vihollisella on oma kuva, kuolemisesta ja hyppäämisestä kuuluu ääniefektit

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class JouninTasoloikka : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("kukka");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19    Image pahiksenKuva = LoadImage("pahatyyppi");
20
21    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
22    SoundEffect kuolemisenAani = LoadSoundEffect("kuolema");
23    SoundEffect hyppaamisenAani = LoadSoundEffect("hyppy");
24   
25
26
27    public override void Begin()
28    {
29        SetWindowSize(800, 600);
30        //IsFullScreen = true;
31
32        SmoothTextures = false;
33
34        Gravity = new Vector(0, -1000);
35
36        LuoKentta();
37        LisaaNappaimet();
38
39        Camera.Follow(pelaaja1);
40        Camera.ZoomFactor = 1.2;
41        Camera.StayInLevel = true;
42    }
43
44    void LuoKentta()
45    {
46        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
47        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
48        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
49        kentta.SetTileMethod('k', LisaaPelaaja);
50        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen);
51        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
52        Level.CreateBorders();
53        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
54    }
55
56    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
57    {
58        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
59        vihu.Position = paikka;
60        vihu.Color = Color.Black;
61        vihu.Image = pahiksenKuva;
62        vihu.Tag = "pahis";
63        Add(vihu);
64
65        PlatformWandererBrain vaelteluaivot = new PlatformWandererBrain();
66        vaelteluaivot.FallsOffPlatforms = true;
67        vaelteluaivot.JumpSpeed = 400.0;
68        vaelteluaivot.Speed = 50.0;
69        vaelteluaivot.TriesToJump = true;
70       
71        vihu.Brain = vaelteluaivot;
72        vihu.Brain.Active = true;
73    }
74
75    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
76    {
77        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
78        taso.Position = paikka;
79        taso.Color = Color.Green;
80        Add(taso);
81    }
82
83    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
84    {
85        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
86        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
87        tahti.Position = paikka;
88        tahti.Image = tahtiKuva;
89        tahti.Tag = "tahti";
90        Add(tahti);
91    }
92
93    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
94    {
95        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
96        pelaaja1.Position = paikka;
97        pelaaja1.Mass = 4.0;
98        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
99        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
100        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaVihuun);
101        Add(pelaaja1);
102    }
103
104    void LisaaNappaimet()
105    {
106        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
107        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
108
109        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
110        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
111        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
112
113        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
114
115        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
116        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
117        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
118
119        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
120    }
121
122    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
123    {
124        hahmo.Walk(nopeus);
125    }
126
127    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
128    {
129        hyppaamisenAani.Play();
130        hahmo.Jump(nopeus);
131    }
132
133    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
134    {
135        // TODO Vaihda ääniefekti sille, kun hahmo törmää kerättävään tähteen
136        maaliAani.Play();
137        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
138        tahti.Destroy();
139    }
140
141    void TormaaVihuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu)
142    {
143        pelaaja.Destroy();
144        kuolemisenAani.Play();
145        MessageDisplay.Add("Aijai, nyt kuolit!");
146        Timer.SingleShot(3.0, Exit);
147    }
148
149}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.