source: 2015/27/JouniP/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka/JouninTasoloikka.cs @ 6587

Revision 6587, 4.6 KB checked in by jotapoti, 7 years ago (diff)

Tasoloikkapeli, jossa liikkuva vihollinen, johon koskettaessa kuolee.

Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class JouninTasoloikka : PhysicsGame
10{
11    const double nopeus = 200;
12    const double hyppyNopeus = 750;
13    const int RUUDUN_KOKO = 40;
14
15    PlatformCharacter pelaaja1;
16
17    Image pelaajanKuva = LoadImage("kukka");
18    Image tahtiKuva = LoadImage("tahti");
19
20    SoundEffect maaliAani = LoadSoundEffect("maali");
21
22   
23
24
25    public override void Begin()
26    {
27        SetWindowSize(800, 600);
28        //IsFullScreen = true;
29
30        SmoothTextures = false;
31
32        Gravity = new Vector(0, -1000);
33
34        LuoKentta();
35        LisaaNappaimet();
36
37        Camera.Follow(pelaaja1);
38        Camera.ZoomFactor = 1.2;
39        Camera.StayInLevel = true;
40    }
41
42    void LuoKentta()
43    {
44        TileMap kentta = TileMap.FromLevelAsset("kentta1");
45        kentta.SetTileMethod('#', LisaaTaso);
46        kentta.SetTileMethod('*', LisaaTahti);
47        kentta.SetTileMethod('k', LisaaPelaaja);
48        kentta.SetTileMethod('V', LisaaVihollinen);
49        kentta.Execute(RUUDUN_KOKO, RUUDUN_KOKO);
50        Level.CreateBorders();
51        Level.Background.CreateGradient(Color.White, Color.SkyBlue);
52    }
53
54    void LisaaVihollinen(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
55    {
56        PlatformCharacter vihu = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
57        vihu.Position = paikka;
58        vihu.Color = Color.Black;
59        vihu.Tag = "pahis";
60        Add(vihu);
61
62        PlatformWandererBrain vaelteluaivot = new PlatformWandererBrain();
63        vaelteluaivot.FallsOffPlatforms = true;
64        vaelteluaivot.JumpSpeed = 400.0;
65        vaelteluaivot.Speed = 50.0;
66        vaelteluaivot.TriesToJump = true;
67       
68        vihu.Brain = vaelteluaivot;
69        vihu.Brain.Active = true;
70    }
71
72    void LisaaTaso(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
73    {
74        PhysicsObject taso = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
75        taso.Position = paikka;
76        taso.Color = Color.Green;
77        Add(taso);
78    }
79
80    void LisaaTahti(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
81    {
82        PhysicsObject tahti = PhysicsObject.CreateStaticObject(leveys, korkeus);
83        tahti.IgnoresCollisionResponse = true;
84        tahti.Position = paikka;
85        tahti.Image = tahtiKuva;
86        tahti.Tag = "tahti";
87        Add(tahti);
88    }
89
90    void LisaaPelaaja(Vector paikka, double leveys, double korkeus)
91    {
92        pelaaja1 = new PlatformCharacter(leveys, korkeus);
93        pelaaja1.Position = paikka;
94        pelaaja1.Mass = 4.0;
95        pelaaja1.Image = pelaajanKuva;
96        AddCollisionHandler(pelaaja1, "tahti", TormaaTahteen);
97        AddCollisionHandler(pelaaja1, "pahis", TormaaVihuun);
98        Add(pelaaja1);
99    }
100
101    void LisaaNappaimet()
102    {
103        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä ohjeet");
104        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
105
106        Keyboard.Listen(Key.Left, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
107        Keyboard.Listen(Key.Right, ButtonState.Down, Liikuta, "Liikkuu vasemmalle", pelaaja1, nopeus);
108        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
109
110        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, Exit, "Poistu pelistä");
111
112        ControllerOne.Listen(Button.DPadLeft, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu vasemmalle", pelaaja1, -nopeus);
113        ControllerOne.Listen(Button.DPadRight, ButtonState.Down, Liikuta, "Pelaaja liikkuu oikealle", pelaaja1, nopeus);
114        ControllerOne.Listen(Button.A, ButtonState.Pressed, Hyppaa, "Pelaaja hyppää", pelaaja1, hyppyNopeus);
115
116        PhoneBackButton.Listen(ConfirmExit, "Lopeta peli");
117    }
118
119    void Liikuta(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
120    {
121        hahmo.Walk(nopeus);
122    }
123
124    void Hyppaa(PlatformCharacter hahmo, double nopeus)
125    {
126        // TODO Lisää ääniefekti sille, kun hahmo hyppää
127        hahmo.Jump(nopeus);
128    }
129
130    void TormaaTahteen(PhysicsObject hahmo, PhysicsObject tahti)
131    {
132        // TODO Vaihda ääniefekti sille, kun hahmo törmää kerättävään tähteen
133        maaliAani.Play();
134        MessageDisplay.Add("Keräsit tähden!");
135        tahti.Destroy();
136    }
137
138    void TormaaVihuun(PhysicsObject pelaaja, PhysicsObject vihu)
139    {
140        pelaaja.Destroy();
141        MessageDisplay.Add("Aijai, nyt kuolit!");
142        Timer.SingleShot(3.0, Exit);
143    }
144
145}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.