source: 2015/27/JimiS/Pong/Pong/Pong/Pong.cs @ 6505

Revision 6505, 4.5 KB checked in by jivesuor, 6 years ago (diff)
Line 
1using System;
2using System.Collections.Generic;
3using Jypeli;
4using Jypeli.Assets;
5using Jypeli.Controls;
6using Jypeli.Effects;
7using Jypeli.Widgets;
8
9public class Pong : PhysicsGame
10{
11    Vector nopeusYlos = new Vector(0, 200);
12    Vector nopeusAlas = new Vector(0, -200);
13    PhysicsObject pallo;
14    PhysicsObject maila1;
15    PhysicsObject maila2;
16    public override void Begin()
17    {
18        LuoKenttä();
19        AsetaOhjaimet();
20        LisaaLaskurit();
21        AloitaPeli();
22    }
23    void LuoKenttä()
24    {
25        pallo = new PhysicsObject(40.0, 40.0);
26        Add(pallo);
27        pallo.Shape = Shape.Circle;
28        pallo.X = -200.0;
29        pallo.Y = 0.0;
30        Level.CreateBorders(1.0, false);
31        pallo.Restitution = 1.0;
32        Level.Background.Color = Color.Black;
33        pallo.Color = Color.Green;
34        Camera.ZoomToLevel();
35        maila1 = LuoMaila(Level.Left + 20.0, 0.0);
36        maila2 = LuoMaila(Level.Right - 20.0, 0.0);
37
38    }
39    void LisaaLaskurit()
40    {
41        //tyhjä aliohjelma Laskureiden lisäämistä varten.
42    }
43    void AloitaPeli()
44    {
45        Vector impulssi = new Vector(-500.0, 500.0);
46        pallo.Hit(impulssi);
47    }
48    PhysicsObject LuoMaila(double x, double y)
49    {
50        PhysicsObject maila = PhysicsObject.CreateStaticObject(20.0, 100.0);
51        maila.Shape = Shape.Rectangle;
52        maila.X = x;
53        maila.Y = y;
54        maila.Restitution = 1.0;
55        Add(maila);
56        return maila;
57    }
58    void AsetaOhjaimet()
59    {
60        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta maila ylös", maila1, nopeusYlos);
61        Keyboard.Listen(Key.A, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
62        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 1: Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
63        Keyboard.Listen(Key.Z, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
64
65        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
66        Keyboard.Listen(Key.Up, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
67        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Pelaaja 2: Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
68        Keyboard.Listen(Key.Down, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
69
70        Keyboard.Listen(Key.F1, ButtonState.Pressed, ShowControlHelp, "Näytä Ohjeet");
71        Keyboard.Listen(Key.Escape, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
72
73        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila1, nopeusYlos);
74        ControllerOne.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
75        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila1, nopeusAlas);
76        ControllerOne.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila1, Vector.Zero);
77
78        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa ylös", maila2, nopeusYlos);
79        ControllerTwo.Listen(Button.DPadUp, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
80        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Down, AsetaNopeus, "Liikuta mailaa alas", maila2, nopeusAlas);
81        ControllerTwo.Listen(Button.DPadDown, ButtonState.Released, AsetaNopeus, null, maila2, Vector.Zero);
82
83        ControllerOne.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
84        ControllerTwo.Listen(Button.Back, ButtonState.Pressed, ConfirmExit, "Lopeta peli");
85    }
86    IntMeter LuoPisteLaskuri(double x, double y)
87    {
88        IntMeter laskuri = new IntMeter(0);
89        laskuri.MaxValue = 10;
90        Label naytto = new Label();
91        naytto.BindTo(laskuri);
92        naytto.X = x;
93        naytto.y =y;
94        naytto.TextColor = Color.White;
95        naytto.BorderColor = Level.Background.Color;
96        naytto.Color = Level.Background.Color;
97        Add(naytto);
98
99        return laskuri;
100    }
101    void AsetaNopeus(PhysicsObject maila, Vector nopeus)
102    {
103        if ((nopeus.Y < 0) && (maila.Bottom < Level.Bottom))
104        {
105            maila.Velocity = Vector.Zero;
106            return;
107        }
108        if ((nopeus.Y > 0) && (maila.Top > Level.Top))
109        {
110            maila.Velocity = Vector.Zero;
111            return;
112        }
113        maila.Velocity = nopeus;
114    }
115}
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.