source: 2015/27/JesseS/VoltsTank/VoltsTank/VoltsTank/obj/x86/Debug/cachefile-{2F24256F-9E1A-4769-8E9A-3FFC69AEE13C}-targetpath.txt @ 6724

Revision 6724, 71 bytes checked in by jesirkia, 4 years ago (diff)

Tehtiin VoltsTankiin? beta. 0.2 versio :'D
Elikkäs siis tehtiin (vielä toimimaton) valikko josta voi valita pelaako vai lopettaako. Sitten tehtiin tankin tekstuurit peliin.

Line 
1Content\Ammus.xnb
2Content\Pelaaja1Tank.xnb
3Content\Pelaaja2Tank.xnb
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.